2014 Yurtdışı Üniversite Kabulleri Tübitak Başarısı Kitap Ağacı Günleri 2014 ESU 2014 finali Hisar'dan Haberler

Milli eğitimde süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir milletin, hayat mücadelesinde maddi ve manevi bütün kudretlerinin artacağı muhakkaktır.