Hisar Eğitim Vakfı

Hisar Eğitim Vakfı, bir grup eğitim gönüllüsünün girişimiyle ülkemizde çağdaş ve en ileri eğitim sistemlerinin uygulanmasını desteklemek için 1970 yılında kurulmuş, kar dağıtma amacı olmadan, kişisel ve kurumsal bağışları kamu yararına hizmete dönüştüren bir eğitim vakfıdır.
 

Hisar Eğitim Vakfı katkısını ülkemizin iki çağdaş eğitim kurumu olan, Robert Kolej ve Hisar Okulları üzerinde yoğunlaştırmaktadır. Hisar Okulları, vakfın ilk ve tek iktisadi işletmesidir. Bakanlar Kurulu’nun 23.08.1973 tarih ve 7/7031 sayılı kararıyla Hisar Eğitim Vakfı’na vergi muafiyeti sağlanmıştır. Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamı yasayla belirlenen şartlarda vergiye tabi kazançtan indirim konusu yapılabilmektedir.

 

 


Hisar Okullarına Destek İçin

Hisar Eğitim Vakfı, 50 yılı aşkın bir süredir, ülkemizde eğitim standardının yükseltilmesi ve topluma yararlı ve yurtsever vatandaşlar yetiştirmek yoluyla ülkemizin kalkınmasını amaçlamaktadır. Atatürk ilke ve değerleri doğrultusunda ilerici, özgür düşünen, dünya vatandaşı gençler yetiştiren Hisar Okullarının çağdaş, ilerici ve özgün eğitim faaliyetlerini ve akademik mükemmelliğini sürdürmesine katkıda bulunmak için farklı programlar kapsamında Hisar Eğitim Vakfı'na destek olabilirsiniz.

Ülkemizin lider kurumlarından biri olan Hisar Okullarının bulunduğu konuma gelmesinde katkıları olan tüm bağışçılarımıza teşekkürlerimizi sunarız.