×

Bilgi İşlem

Program ve İletişim Altyapısı

Network (Bilgisayar Ağı): Okul kampüsü yedekli fiber optik kablolarla, 40Gbps hızında birbirine bağlıdır. Kampüs genelinde kablolu ve kablosuz Cisco altyapısı mevcuttur. Kullanıcılar kablosuz olarak 400Mbs (802.11ac), kablolu olarak 100Mbps/1Gbps hızında erişim sağlayabilirler.

Sunucular: VmWare üzerinde çalışan sanal makineler, sunucu odasında bulunan fiziksel makineler ve Microsoft Azure üzerinde bulunan cloud makineler okul sunucu altyapısını oluşturmaktadır.

Öğrenci Cihazları: Lise öğrencileri MacBook, Ortaokul öğrencileri iPad’leri ile derslere girmekte, ilkokul öğrencileri ise ihtiyaca göre gezici iPad laboratuarını kullanmaktadır.

MacBook Laboratuarları: Okulumuzda bilişim teknolojileri derslerinin yapıldığı ve öğrencilerin boş zamanlarında eğitim ve araştırma amacıyla kullanabildiği iki adet iMac laboratuvarına ek olarak bilgiye hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilmeyi etkin kılan mini bilgisayar laboratuvarları öğrenci ve personelimize kütüphanelerimizde hizmet vermektedir.

İnternet: Kullanıcıların erişimi ve sunucu hizmetlerini kesintisiz şekilde destekleyecek hızda 700 Mbps simetrik internet bağlantısı kesintiye uğramaması için yedek ADSL hattı ile desteklenmektedir. Ayrıca tüm internet trafiği firewall ve filtreleme cihazları ile kontrol altında tutulup korunmaktadır.

Uygulamalar ve Sistemler

Okul Yönetim Sistemi: Okulumuza özel; öğrenci, personel ve cihaz bilgilerinin yönetildiği birçok departmanın kullandığı, toplam 5 farklı portaldan oluşan okul yönetim sistemimiz, ihtiyaçlara göre sürekli olarak programlama bölümümüz tarafından geliştirilip güncellenmektedir.

Ders Yönetim Sistemi (Learning Management System): Hisar Okullarında 2004 yılından beri Moodle ders yönetim sistemi kullanılmaktadır. Ayrıca Hisar Okulları 2011-2012 eğitim öğretim yılından itibaren Google Classroom eğitim platformunu ve Microsoft Office 365 bulut hizmetlerini de etkin olarak kullanmaya başlamıştır.

Web Sitesi: Eylül 2013’te okulumuzun web sitesi yeni bir arayüz ile hizmete sunulmuştur. Yapılan düzenli altyapı ve güncelleme çalışmalarıyla web sitemiz bilgiye doğru ve hızlı ulaşılması amacıyla sürekli geliştirilmektedir.

Kütüphane Yönetim Sistemi: Kütüphanenin otomasyon sistemi Destiny, katalog, dolaşım, envanter ve herkese açık katalog hizmetlerini içerir. Destiny ayrıca okulun kullandığı veri tabanları ve elektronik kitaplar ile entegre edilmiştir. Öğrenciler ve öğretmenler bu hizmete okul dışından da ulaşabilir.

Digital Medya Sistemi: Kütüphanede bulunan DVD film ve belgesel arşivleri medya sunucularımıza aktarılmış okul içinde sınıflarda akıllı tahtalarda ve okul dışında da web sitemiz üzerinden (atlas.hisarchool.k12.tr) tüm öğrenci ve personelin kullanımına sunulmuştur.

Eğitim Yazılımları: Okuldaki bütün branşlarda teknolojinin derslerle bütünleştirilmesi amacı ile bir çok eğitim platformu kullanılmaktadır. Bu yazılımlardan bazıları Morpha Kampüs, Brainpop, Triptico, Flockabulary, Linguascope, Razkids, Mozaweb, PurpleMash, Showbie, Adobe Suite, TinyBob gibi kurumsal eğitim yazılımlarıdır.

Teknoloji Kullanım Politikası

Hisar Okulları, teknolojinin etkin kullanıldığında kullanıcılar (öğrenci, öğretmen ve çalışan) için eşsiz fırsatlar ve deneyimler sunduğuna inanır. Teknoloji, eğitim programlarına destek verecek şekilde kullanıldığında, öğrencilerin 21. yüzyıla uygun beceriler kazanmalarını kolaylaştıracak... Devamını okuyun.

Teknik Destek ve Profesyonel Gelişim

Teknik Destek: Bilişim Teknolojisi Yardım Masası, hafta içi 07:45 - 16:30 arasında öğretmenlere ve ofis görevlilerine her türlü bilişim teknolojisi desteği sağlar. Öğrenciler okul saatleri içerisinde bilgi işlemdeki herhangi bir personelden tüm soruları için destek alabilirler. Okul saatleri dışında e-mail ile destek isteyebilirler.

Profesyonel Gelişim: Öğretmenleri ve ofis görevlilerini en son teknolojik yenilikler hakkında bilgilendirmek amacıyla Bilişim Teknolojisi Bölümü ders yılı içinde seminerler düzenler. Eğitim Teknolojileri Koordinatörü aşağıdaki konularda öğretmenlere ve çalışanlara yardımcı olur:

  • Ders programlarını destekleyen ve okulun önceliklerine odaklanan profesyonel gelişim olanakları sağlamak
  • Öğretmenlerin teknoloji bilgilerinin ve becerilerinin düzenli olarak güncellenmesine yardımcı olmak
  • Öğrenilenleri tartışmak ve değerlendirmek için olanaklar yaratmak
  • Öğretmenlerin meslektaşlar arası bilgi aktarma ve yol gösterme konusunda uzmanlaşmalarına yardımcı olmak