×

Bilişim Stratejileri Merkezi

Bilişim Stratejileri Merkezi olarak, bilgi ve iletişim teknolojilerinin, eğitim sürecinin doğal bir parçası olarak yer almasını sağlamak üzere çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Öncelikli hedefimiz; bilişim stratejilerinin öğrenme ortamlarını destekleyecek şekilde belirlenmesi,  değişen şartlara ve ihtiyaçlara hızla adapte olabilen sürdürülebilir, yönetilebilir ve dinamik bir ekosistemin K12 bütünlüğünde yapılandırılmasıdır.

Belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için, uluslararası standartlar doğrultusunda öncü kişi ve kurumlarla çalışılması, öğrenme ve sonuçlar üzerine odaklanmış, eyleme geçirilebilir planlama yapılması, tüm paydaşlardan alınan girdilerin planlamalara yansıtılması ve paylaşılmasının önemine inanmaktayız.  

Son gelişmeler; eğitim felsefemiz doğrultusunda ve Okulumuzun gelişmiş bilgi işlem altyapısı ile sunduğumuz çevrimiçi (online) sistemler ile öğrencilerimizin derse fiziksel olarak katılım sağlamadan temel bilgilere erişebildiklerini, etkinlikleri yürütebildiklerini ve ön hazırlık sürecini tamamlayabildiklerini göstermiştir.

Öte yandan öğrenme süreçlerimiz için esnek, kapsayıcı, destekleyici ve yenilikçi dijital çözümler geliştirmeye devam ederken, öğretmen öğrenci ilişkisini interaktif ve sosyal bir etkileşim ortamı olarak tasarlamanın gerekliliği aşikardır.  Bilişim Stratejileri Merkezinin hayata geçirilmesi, süregelen dijital dönüşüm süreçlerinin ve gerekli ekosistemin bütünleşik bir anlayış içinde yapılandırılmasını, yönetilmesini ve kaynakların sürdürülebilir bir sistem içinde verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacaktır.

Bilişim Stratejileri Merkezinin 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle yayınlanan raporu için lütfen tıklayınız.


 

HİSAR BİLİŞİM STRATEJİLERİ MERKEZİ ÜYELERİ
Dilara Vardar Koordinatör
Bahadır Yıldız Üye
Sedat Yalçın Üye
Gökçe Yılmaz Üye
Tuğçe Esra Öznemli Üye
Başak Basman Üye
Utku Öztekin Üye