Eğitim Teknolojileri

İLERİ TEKNOLOJİ HİSAR DENEYİMİNİN ÖNEMLİ BİR PARÇASIDIR

Hisar’da teknolojinin etkin kullanıldığında tüm okul toplumu için eşsiz fırsatlar ve deneyimler sunduğuna inanıyoruz. Stratejik Planımızın öngördüğü şekilde gelişen teknoloji ile birlikte hem içerik ve hem de fiziksel altyapıda gerekli dönüşümler ve güncellemeler yapılmakta, ortaokulda 1:1 iPad projesi ve lisede BYOD projesi uygulanmaktadır. Bilgisayar Laboratuvarlarımızın yanısıra oluşturulan Multimedia Laboratuvarımız ve Idea Laboratuvarı öğrencilerimiz tarafından severek kullanılmaktadır.


2016'da Apple’ın örnek öğrenme ortamları vizyonunu gösteren okullara verilen Apple Onaylı Seçkin Okul statüsünü Türkiye'ye kazandıran okulumuzda yenilikçi ve etkileyici öğrenme ortamımız öğrencilerimizin ilgisini cezbetmekte ve somut akademik başarı kanıtları sunmaktadır.


Öğrencilerimize 21. yüzyıla uygun beceriler kazandırmak için Bilişim Teknolojileri dersleri 2. sınıftan itibaren lise sonuna kadar devam etmektedir. Müfredatın önemli başlıkları; programlama, internet güvenliği ve etiği, dijital vatandaşlık, arama teknikleri, online uygulamalar (google drive-web), 2D-3D tasarım olarak sıralanabilir. Bunun yanı sıra, seçmeli derslerimiz (APCS, Grafik Tasarım ve Multimedya, PreAp CS, 3D Design, Programming Project, Programlama) ve kulüplerimiz aracılığıyla teknolojinin çeşitli alanlarında öğrencilerimizin potansiyellerini ortaya çıkaracakları fırsatlar sunulmaktadır.

Eğitim teknolojileri alanında gerçekleştirilen öğretmen eğitimleri, öğretmenlerimizin bu alanda kendilerini güçlü hissetmelerini sağlayacak, sınıf içinde ve dışında teknoloji kullanımlarını destekleyecek şekilde yapılandırılmakta ve tüm yıl devam edecek şekilde uygulanmaktadır.


DİJİTAL VATANDAŞLIK

Dijital Vatandaşlık ve Etik konusu her yıl Bilgisayar Bölümü'müzün önceliklerinden biri olarak ele alınır. Bu kapsamda yıl boyunca öğrencilerimizle yaptığımız çalışmalarda aşağıdaki konular ele alınır.

  • Dijital Gizlilik ve Güvenlik
  • Kendini İfade Etme ve Dİjital Kimlik
  • İnternet Kültürünün Bir Parçası Olmak
  • İntihal ve Başkalarının Çalışmalarına Saygı Duymak
  • Sanal Zorbalık


Dijital vatandaşlık & dijital farkındalık konusunda yapmış olduğumuz çalışmalar tüm dünyada bu konuda en önemli kuruluş olan Common Sense tarafından akredite edilmiştir. Bilgisayar bölümü öğretmenlerimiz Common Sense Educator sertifikasına sahiptir.

Common Sense Education Digital Citizenship sayfasından bu konularda pek çok kaynağa ulaşabilirsiniz.

EdTech

Öğretmenlerimizin, eğitim içeriklerine, ders notlarına, sempozyum ve konferans bilgilerine ulaşabilmeleri için Hisar Edtech Blog sayfası hazırlanmıştır. Okul toplumunun yanı sıra blog sitemizin bir diğer amacı yurt içi/yurt dışındaki diğer meslektaşlarla bilgi paylaşımında bulunmaktır.