×

Hibrit ve Uzaktan Eğitim

Covid-19 salgını, yaşamın her alanında etkisini gösterirken okullarda da büyük bir dönüşümü başlatmış, dünyanın hemen hemen her yerinde eğitim kurumlarını 21. Yüzyılın paradigmaları doğrultusunda yeni bir eğitim tasarımına doğru harekete geçirmiştir.  İçinde bulunduğumuz durum eğitimin çok kanallı bir yaklaşım ile planlanmasını ve gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda; Hisar Okulları, misyonu ve ilkeleri çerçevesinde, bilimsel yaklaşımlardan ödün vermeksizin her türlü değişime ve zorlu şartlara uyarlanabilecek, esnek ve iletişime dayalı bir yapıya imkan sağlayan yaklaşımlara öncelik vermiştir. Bu öncelikler doğrultusunda, tüm akademik süreçlerin, üst düzey öğrenme deneyimlerini gerçekleştirmek amacı ile yüz yüze ve çevrim içi öğrenme araç ve stratejilerini bir arada kullanmak olarak tanımlanabilecek harmanlanmış öğrenme (blended learning) yaklaşımı ile planlanması ve uygulanması stratejik planlarımızda yerini almıştır.

2019-2020 Akademik Yılında pandemi nedeniyle 23 Mart 2020 tarihinde acil durum uzaktan eğitim sürecine geçilerek akademik yıl sonuna kadar uzaktan eğitim modeli sürdürüldü. 13 Mart 2020 tarihinde okulların kapatılmasını takiben Hisar Okulları olarak 23 Mart 2020 tarihinde, akademik süreçlerin doğal bir parçası olarak kullanmakta olduğumuz dijital sistemler ve gelişmiş teknik altyapımız ile uzaktan eğitim sürecine hızlı ve etkin bir geçiş gerçekleştirdik. Bu geçiş kapsamında yıllar içerisinde titizlikle yürüttüğümüz analiz, planlama ve tasarım basamakları ile tüm eğitim ekosistemini dijital ortama taşıyarak uygulama sürecini sağlıklı bir şekilde hayata geçirmeyi başardık. Hisar Okulları olarak 120 okul gününü yüz yüze, 65 okul gününü ise 26.328 saat uzaktan eğitimle sürdürerek, eğitim programımızda yer alan kazanımları ve konuları öğrencilerimizin büyük katılımı ile tüm seviyelerde tamamlamış olmanın gururunu yaşadık.

2020-2021 Akademik Yılında müfredat ve uygulama süreçlerinde hızlı bir uyarlamayı mümkün kılacak esnek bir yapı sağlanması yanında; sağlık güvenliği ve yeni hijyen alışkanlıkları konusundaki tedbir ve kontrollerin artırılması, öğrencilerin bir araya geldikleri tören ve benzeri toplu etkinliklerin yeniden tasarlanması, devamsızlık durumunda destek sağlanması gibi pek çok konuda yeni pratikler hayata geçirildi. 

Pandemi önlemleri çerçevesinde, 2020-2021 Akademik Yılında eğitimin nasıl gerçekleşeceği ile ilgili Okula Dönüş planlarımız üç farklı senaryo kapsamında planlandı; Okulların Açık Olduğu "Yeni Normal, Hibrit Eğitim Modeli, Uzaktan Eğitim Modeli.

Hisar Okulları olarak tüm bu senaryolara yönelik alt yapı hazırlık çalışmalarımız tamamlanarak, aynı zamanda kampüs içinde öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın sağlık güvenliğini en üst düzeyde sağlayacak hijyen tedbirleri alındı. Web sayfamızın bu bölümünde 23 Mart 2020 tarihinden itibaren okulumuzdan yürütmekte olduğumuz uzaktan ve hibrit eğitim modelleri ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.