İlkokul

Hisar Okulları yeniliklere açık ve evrensel bir eğitim felsefesi ile öğrencilerinin bireysel yetenek ve farklılıklarının ortaya çıkmasını destekler.

Okulumuzda hedefimiz akademik anlamda donanımlı, İngilizceyi anadili kadar yetkin kullanabilen, öğrenmeyi öğrenen ve öğrenmenin hayat boyu sürdüğünü kavramış, Atatürk ilkelerine bağlı, çevresine duyarlı, evrensel değerlerle bütünleşmiş, düşünen ve sorgulayan bireyler yetiştirmektir.

Akademik programımız, sosyal, kültürel ve sportif imkanları ile öğrencilerimizin bu hedeflere ulaşması için planlanmıştır. Bu programın hazırlanması ve geliştirilmesinde katkı sağlayan öğretmenlerimiz gelişime açık, yenilikçi ve donanımlı kişiler olarak öğrencilerimize aktif birer rol modeli olmaktadır.

Meral Olcay

İlkokul Müdürü


Eğitim Sistemimiz ve High/Scope Eğitim Modeli

Hisar’da, bireyin içinde var olan potansiyeli ortaya çıkarabilmesini ve en üst düzeye getirebilmesini destekleyen bir öğrenim ortamı sunuyoruz. Okulumuz, dünyaca benimsenen Oluşturmacı Eğitim Anlayışına uygun eğitim ve öğrenme modelleriyle, öğrencilerin doğasıyla uyumlu, gerçek yaşam deneyimleriyle anlamlı öğrenme fırsatları sunan, bilgiye erişim, yorumlama, yeniden üretme alışkanlıkları kazandıran, öğrenenin içten katılımını ve motivasyonunu vurgulayan bir eğitim sistemi ile öne çıkıyor.

Öğrencilerimize geleceğin dünyasında başarılı ve mutlu bireyler olabilmeleri için, 1-3 sınıflarında High/Scope gelişimsel modelini sunuyoruz. High/Scope öğretmeni küçük veya büyük grup çalışmalarında etkin öğrenme fırsatları sağlayarak öğrenme sürecini destekler. Bu etkinliklerde çocuklar müfredatın gerektirdiği temel derslere ait bilgi ve becerileri de doğal bir şekilde kazanmış olurlar. Okulumuzun ders programı, MEB müfredatını kapsar ve okul içi program geliştirme çalışmalarıyla güçlendirir.

Öğrencilerimizin farklı özelliklere sahip bireyler olarak yetişmeleri için müfredatın ötesine geçerek ve farklı öğrenme yöntemlerini göz önüne alınarak çeşitli çağdaş modeller uyguluyoruz. “Planla-Yap-Değerlendir (PDR)” ve “Hareket Eğitimi” sadece okulumuzun ders programında görülebilecek derslerdir.

Özgün Değer Yargıları

Öğrencilerimizin başkalarının düşüncelerinden ve günün moda olan kavramlarından çok, kendi öğrendiklerine ve giderek tamamen kendi öz hükümlerine ve kanılarına dayanan kişiler olmalarını istiyoruz. Öğrencilerimizi kendilerine yol gösterecek bir değerler sistemini oluşturmaya özendiriyoruz.

Olumlu Disiplin Anlayışı

Okul ortamının bütünlüğü içinde kullandığımız “ben dili”, “övgü yerine cesaretlendirme” ve “beden dili”nin kullanımı disiplin yöntemimizin temelini oluşturur. Bu yöntem ile amacımız öğrencinin ödül ve cezaya bağımlı olmadan özdenetim geliştirmesini desteklemektir. Öğrencilere saygıyla yaklaşarak başarılı bir yaşam için ihtiyaç duyacakları becerileri öğrenecekleri bir okul ortamı yaratıyoruz. Bizim için gerçek disiplin, dış kontrolün olmadığı ortamlarda, öğrencinin doğru davranış göstermesi, yani bu davranışı içselleştirmesidir.