Lise

Lisemiz, öğrencilerimize doğru seçimler yapabilmeleri ve istedikleri yurt içi ve yurt dışı üniversitelere girmeleri için, güçlü akademik program, ders dışı etkinlikler ve deneyimli kadromuz ile adım adım destek veriyor.

Bugün sadece yüksek akademik beceri, bilgi ve çağdaş eğitim başarılı bir hayat sürdürmek için artık yeterli değil; bireyin kendini iyi tanıması, hedeflerini net bir şekilde tespit edip, planlı ve programlı bir şekilde çok yönlü bir kişilikle, zengin seçenekler arasından ihtiyaç duyduğu olanakları iyi seçip, amacına doğru ilerlemesi gerekiyor.

Hisar Lisesinde hedefimiz sadece üniversite değil, hayat başarısı. Bu nedenle lisemizde tüm öğrencilerimizi yetenekleri ve becerileri doğrultusunda yönlendiriyoruz. Üniversite Danışmanlık ve Kariyer Planlama Merkezimizde dokuzuncu sınıftan başlayarak tüm lise öğrencilerimizle bireysel olarak yapılan çalışmalarla üniversite hazırlıklarına destek ve yön veriyoruz. Bu merkezde, yurt dışı ve yurt içi danışmanlarımız her bir öğrencinin ihtiyaç ve ilgi alanına göre, kendisine en uygun üniversiteye girmesi için çalışmalar yapıyor.

Lisemizde hazırlık artı dört yıllık lise eğitimi boyunca fen grubu, matematik grubu ve seçmeli dersler İngilizce olarak sunuluyor. Mezunlarımız İngilizce’yi ana dili gibi kullanabilen, güçlü bir akademik altyapı ile donatılmış, sağlam karakterli bireyler olarak toplumdaki yerlerini alıyorlar.

Gülçin Cırık Doğramacı

Lise Müdürü


Seçmeli Dersler ile Bilinçli Mesleki Yönelim

9. ve 10. sınıf tüm Türkiye'de olduğu gibi lisemizde de tüm branş derslerinin alındığı ortak yıldır. Öğrencilerimiz 11. sınıftan itibaren; mesleki eğilimleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda almaları gereken temel ve seçmeli dersleri seçiyorlar. Böylelikle mesleki yönelimlerini, ilgi ve yeteneklerini destekleyen bir lise eğitimi almış oluyorlar.

Her Öğrenciye Bir Öğretmen

Hisar Lisesi’nde öğrencilerin çok yönlü gelişimini takip eden danışman öğretmenlerimiz, öğrenci, veli ve okul arasındaki ilişkilerde önemli bir rol üstleniyorlar. Lise hayatına başlayan her öğrencimizin bir danışman öğretmeni oluyor. Bu öğretmenler öğrencilerimizin lise boyunca akademik, sosyal, duygusal, davranışsal açıdan çok yönlü gelişimini takip ediyor.

Advanced Placement (AP) Programı ve Sınavlar

AP programı College Board tarafından uygulanmakta olan bir programdır. ABD'ye ek olarak 60'tan fazla ülkede uygulanmakta ve tanınmaktadır. Program öğrencilere lisedeyken üniversite seviyesindeki dersleri alma ve bu derslerden bazı üniversitelerde muaf olma imkânını sağlar.

Okulumuzda MEB programının yanında, öğrencilerimiz AP sınavlarında başarılı olmaları için AP Programımız ile desteklenmektedir.

Yurt Dışındaki Üniversitelerin Kapılarını Aralıyor

AP, öğrencilerin yurt dışı üniversite başvurularında onları diğerlerinden ayırt edecek ve avantaj sağlayan bir programdır. Öğrencilerin AP dersi alıyor olmaları ve yıl sonunda AP sınavlarına girmeleri bu öğrencilerin diğerlerine göre üniversiteye daha hazır olduğunu gösterir.

Hisar Okulları Türkiye'de öğrencilerini AP sınavlarına yönelik ileri seviye derslerle destekleyen okullar arasında ders çeşitliliği açısından ilk sıradadır.


 • AP English Literature & Composition
 • AP English Language & Composition
 • AP Calculus AB & BC
 • AP Physics 1
 • AP Chemistry
 • AP Biology
 • AP Physics C: Mechanics
 • AP Physics C: Electricity and Magnetism
 • AP Microeconomics
 • AP Macroeconomics
 • AP European History
 • AP World History
 • AP Art History
 • AP Environmental Science
 • AP Computer Science A
 • AP Computer Science Principles
 • AP Psychology
 • AP Spanish
 • AP Studio Art Drawing, 2D, 3D

AP Capstone Programı

Bu program öğrencilere eleştirel düşünme, problem çözme ve disiplinler arası çerçevede araştırma yapma becerilerini uygulamaya imkan verir. AP Capstone Programı iki yıllık lise derslerinden - AP Seminar ve AP Research - oluşmuştur. Bu AP dersleri farklı disiplinlerde derinlemesine çalışma imkanı sağlayan derslerdir. Meraklı, sorgulayan, bağımsız ve işbirlikçi öğrenciler yetiştirip; onlara mantıklı ve kanıta dayalı düşünme becerilerini kazandırır. Öğrenciler böylelikle başvuru yaptıkları üniversitelerde ayrıcalıklı niteliklerini gösterme imkanı bulurlar.

Lisemiz 2014-2015 öğrenim yılında hayata geçen bu programa College Board tarafından özel olarak davet edilmiştir ve dünyada bu programı uygulayan 12 okuldan biridir.

Akademik Bölümler

Hazırlık

Hazırlık bölümümüz, öğrenci odaklı öğrenme; işbirliği, eleştirel düşünme ve yaratıcılık temelleri üzerine yapılandırılan Common European Framework (CEFr) çerçevesinde İngilizce olarak gerçekleştirilen, bilişim teknolojilerinin yoğun olarak kullanıldığı özgün bir akademik programdır. Bu programı minimum B2 seviyesinde başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz Hisar Lisesine devam edebilirler.

Programın sonunda öğrencilerimiz,

 • İngilizce romanları okuyup analitik düşünce ile temaları belirleyebilen ve formüle ettikleri fikirler ile akıcı bir dilde beş paragraflık makaleler yazabilirler,
 • İngilizce medyayı ve konuşmaları B2 seviyesinde takip ederek kendi fikirlerini oluşturabilir ve bu doğrultuda kendilerini ifade edebilirler,
 • Anadili seviyesinde sohbet, münazara ve sınıf içi diyaloglarla katılabilirler.

Beden Eğitimi

Beden Eğitimi bölümümüz, öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçlarından yola çıkarak, farklı spor branşlarını tecrübe ederek, hayatları boyunca devam ettirebilecekleri spor alışkanlıkları kazandırmayı hedefler.

Bilgisayar Eğitimi

Okulumuzda teknoloji, eğitim sürecinin doğal bir parçası olarak yer almaktadır. Teknoloji, eğitim programlarına destek verecek şekilde yapılandırıldığında ve kullanıldığında öğrencilerin 21. Yüzyıla uygun beceriler kazanmasını sağlayacak ve onlara yeni kapılar açacaktır. Her yıl gelişen teknoloji ile birlikte hem müfredat ve hem de fiziksel yapıda gerekli dönüşümler ve güncellemeler yapılmaktadır.

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım / Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersleri 2. sınıftan itibaren 9. sınıf sonuna kadar devam etmektedir. Müfredat’ın önemli başlıkları;internet güvenliği ve etiği / dijital vatandaşlık, programlama, arama teknikleri, online uygulamalar (Google Drive-Web2.0), 2D-3D tasarım olarak sıralanabilir. Bunun yanı sıra, seçmeli dersler (APCS, Grafik Tasarım ve Multimedya) ve kulüpler (Çocuklar için Programlama, Technovation, Maker Hisar) aracılığıyla teknolojinin çeşitli alanlarında öğrencilerimize potansiyellerini ortaya çıkaracakları fırsatlar sunulmaktadır.


Bu doğrultuda oluşturulan Multimedya Laboratuvarı, Idea Laboratuvarı ve Bilgisayar Laboratuvarları öğrencilerimizin kullanımındadır.

Fen Bilimleri

Fen Bölümümüz, öğrencilerimizin toplumumuza ve global çevreyi etkileyen bilimsel faktörleri gözlemleyebilen bilgili ve sorumlu birer vatandaş olarak yetişmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Öğrencilerin yaşam boyu bilgi edinme isteklerini geliştirmeleri ve karşılaşacakları problemleri çözümlemede muhakeme becerilerini uygulayabilmeleri için bilimsel mantık kurma ve doğru yorumlama becerileri edinmeleri gerektiğine inanıyoruz.

Bu gaye ile işlenen Biyoloji, Kimya ve Fizik konuları öğrencilerimize sorgulamayı ve kaynağından araştırmayı öğretmeyi amaçlamaktadır.


Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar bölümümüz deneyim ve güçlü fiziksel altyapımız ile; öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmeye, yeni yöntem ve teknikler denemeye, bakış açılarını genişletmeye teşvik eder. Yaşam boyu öğrenme modeli temel alınarak; hayattaki karmaşık durumlarla ilgili sorunları, soruları, bilinmeyenleri çözmeye yarayan araştırma inceleme yöntemleri bölüm derslerinin tamamında kullanılır.

İngilizce

İngilizce bölümümüz ileri düzeyde edebi ve bilgilendirici metin okuma ve orijinal, iyi gelişmiş analiz ve sentez makaleleri yazma yoluyla her bir öğrencimizin güçlü yanlarını geliştirmeyi amaçlar. Hedefimiz İngilizce anlatım ve izahtaki ustalıkları ile tüm öğrencilerimizin uluslararası üniversite ve kariyer hayatlarında güçlü birer birey olmasıdır.

Kapsamlı, edebiyat temelli derslerimiz öğrencilerimizin kendi okuma ve yazmalarında derin düşünme ve özgünlük değerlemesi yaparak yazarlık sanatını anlama yönünde geliştirir. Tarihin en etkili düşünürlerinin kaynak eserleri ile diyalog kurarak öğrencilerimiz yazar, amaç ve bağlamsal önem hakkında yeni kavrayışların yanı sıra özgünlük ve sürekli düşünce yolu ile öz-etkinliklerini oluştururlar.

Bölümümüz öğrencilerimize yaratıcı ve bireyselleştirilmiş ilgi sunmayı taahhüt ederek, akademik İngilizce'ye hakim olma yolunda güçlü yönlerini derinleştirme ve iyileştirme alanlarını geliştirme yönünde teşvik eder.

Öğrencilerimize farklı, zorlu ve ilham verici materyallerle tanıştırarak, İngilizce kullanımında Türkçe'de oldukları kadar rahat olabilmeleri için fırsatlar sunuyoruz.


Matematik

Matematik Bölümümüz, öğrencilerimize yurtiçi ve yurtdışı üniversite eğitiminlerini başarıyla sürdürebilmelerine olanak sağlayacak zenginleştirilmiş bir matematik programı sunmayı hedeflemiştir.

Programın amacı öğrencilerimizin matematiksel kavram, bilgi ve prensiplerini kalıcı bir şekilde öğrenmelerini sağlamak ve eleştirel-yaratıcı düşünme becerilerini geliştirerek, var olan matematik potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmaktır.

Matematik derslerinde öğrencilerin ;

 • soyut ve analitik düşünme,
 • problem çözebilme,
 • sonuç – formül çıkarabilme
 • bulunan sonucun-formülün geçerliliğini ve doğruluğunu ispatlayabilme
 • matematik bilgisini günlük hayatta ve diğer disiplinlerde kullanabilme

becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak periyodik olarak güncellenen bir program uygulanmaktadır.


Okulumuzda her yıl öğrencilerimize uyguladığımız AP Calculus AB, AP Calculus BC, PSAT, SAT, CEMC (The Centre of Mathematics and Computing – University of Waterloo), YGS-LYS deneme sınavları gibi yurtiçi ve yurtdışı merkezli sınavlarla, uyguladığımız matematik programların geçerliliği-güvenirliği ve öğrencilerimizin gelişimleri sürekli olarak değerlendirilmekte ve ölçülmektedir

Modern Diller

Öğrencilerimizin İngilizce’nin yanısıra ikinci bir yabancı dilde (İspanyolca, Almanca, Fransızca) akıcılık kazanmasını hedefliyoruz.

İspanyolca bölümümüz, öğrencilerimizi 21. yüzyıl becerileri ve öğrenme stratejileri kullanarak gerçek yaşamdan senaryoların içinde İspanyolca yaratım ve pratik yolu ile bu dili daha iyi anlama yönünde teşvik eder. Probleme dayalı öğrenme metodu ile öğrenciler sorunlarını çözerken, öğrendiklerini kullanabilme ve eleştirel düşünme yetilerini kazanırlar. Yıl içindeki etkinliklerimiz ile öğrencilerimiz aynı zamanda İspanyol kültürü ile de tanışma fırsatı bulurlar.

Müzik

Müzik bölümümüz kendini ifade eden, çevresiyle kurduğu iletişimde duygusal zekasını da kullanabilen, üretken ve yaratıcılığı gelişmiş bireyler yetiştirmeyi hedefler.


Sosyal Bilimler

Tarih, Coğrafya ve Felsefe Grubu derslerini kapsayan Sosyal Bilimler Bölümümüz, öğrencilerimizin evrensel değerler doğrultusunda eşitlik, demokrasi, özgürlük, adalet ilkelerine sahip çıkan, farklı kültürlere saygılı ve bu değerler doğrultusunda kendisini Dünya vatandaşı olarak görebilme bilincine sahip olmalarını amaçlamaktadır.

Bu amaca yönelik olarak derslerimiz öğrencilerimizin analiz yapma, neden- sonuç ilişkisi kurma, çıkarım yapma ve disiplinlerarası çalışmalarla sosyal bilimleri bütünsel bir bakış açısıyla yorumlama becerilerini artırmaya yönelik olarak planlanmaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüz, sürekli yenilenen ve geliştirilen ders içerikleriyle oluşmuş, öğrenci merkezli bir anlayış içinde düzenlenen öğrenim programları yürütmektedir.

Türk ve dünya edebiyatının seçkin örneklerini okuyan öğrencilerimiz, yurt dışı ve yurt içi üniversite yaşamlarında da etkin olarak kullanacakları eser inceleme yöntemleri edinmektedir. Buna göre yapılan derslerimizde, öğrencilerimizin edebi makale ile eleştirel yazı yazma becerileri üst düzeye taşınmaktadır.

Temel yaklaşımımız; öğrencilerimizin anadil becerlerini, iletişimde amaca uygun kullanmada etkili bir araç olarak görmelerini; çevrelerinde gelişen sanat etkinliklerinin iyi birer izleyicisi olmalarını, yaşadıkları dünyanın sorunlarının farkında ve bunlara çözüm üreten bir duyarlılık içinde davranmalarını sağlamaktır.