×

Akademik Kadro

Sibel Yalkın
Bölüm Başkanı       
E-posta
Dahili: 119


 

Eylül Şarman
Psikolojik Danışman Okulöncesi 
E-posta Dahili: 195

 

Akın Cihan
Psikolojik Danışman/ Öğrenme Koçu 1. Sınıf
E-posta
Dahili: 193

 

Ayşe Yıldız
Psikolojik Danışman/ Öğrenme Koçu 2. Sınıf   

E-posta 
Dahili: 194

 

Tülin Başak
Psikolojik Danışman/Öğrenme Koçu 3. Sınıf
E-posta 
Dahili: 197

 

Hilal Geyik
Psikolojik Danışman/Öğrenme Koçu 4. Sınıf

E-posta
Dahili: 196

Simge Toprak
Psikolojik Danışman/Öğrenme Koçu 5. Sınıf
E-posta

Dahili: 230

Sevil Ünal Doğan
Psikolojik Danışman/ Öğrenme Koçu 6. Sınıf
E-posta 
Dahili: 233

 

Berrak Akagündüz
Psikolojik Danışman/ Öğrenme Koçu 7. Sınıf
E-posta
Dahili: 298

 

Burcu Kıranlar
Psikolojik Danışman/Öğrenme Koçu 8. Sınıf
E-posta
Dahili: 297

İclal Yılmaz
Psikolojik Danışman/Öğrenme Koçu 9. Sınıf

E-posta
Dahili: 198

Ayça Fırat
Psikolojik Danışman/ Öğrenme Koçu 10. Sınıf
E-posta  Dahili: 353

 

Melih Gürkan
Psikolojik Danışman/Öğrenme Koçu 11. Sınıf
E-posta

Dahili: 354

Demet Erol
Psikolojik Danışman/Öğrenme Koçu Hazırlık ve 12. Sınıf
E-posta
Dahili: 352

Beyza Aydıner
Destek Eğitim Uzmanı
E-posta 
Dahili: 198

 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 

Bireyler doğdukları andan itibaren gelişimlerini sürdürmeye güdülenmiştir. Çevreleriyle etkileşim içinde büyüyüp gelişirken kendileri ve yaşadıkları dünya hakkında bir anlayışları oluşur. 

Carl Rogers, kendini keşfetme noktasına varan kişiye “potansiyelini tam olarak kullanan kişi” adını vermiştir. Ona göre büyüme, bireylerin problemlerle karşı karşıya kalmaları, problemleri çözme mücadeleleri ve bu mücadele yoluyla becerilerinin, kapasitelerinin ve yaşam hakkındaki görüşlerinin yeni yönlerini geliştirmeleri durumunda ortaya çıkar. 

Öğrencilerin kendilerini gerçekleştirme yolculuğunda önlerine çıkan potansiyel engelleri aşabilmeleri için uygun destekleyici ortamların sağlanması esastır. Güvene dayalı destekleyici bir ortam sayesinde, gerçek benliklerini oluşturmaları teşvik edilecek ve benlik algıları olumlu yönde gelişecektir. 

Hisar Okulları’nda öğrencilerimiz, kendilerini keşfettikleri gelişim yolculuklarında erken yıllardan itibaren destekleyici bir çevrede edindikleri deneyimler ve etkileşimler yolu ile hem kendilerini tanıyarak hem de çevrelerindeki ilişkileri anlamlandırarak gelişir, dönüşür, özgüvenli ve kendi potansiyelini gerçekleştirmeye odaklı genç bireyler olarak mezun olurlar.

Sibel Yalkın, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölüm Başkanı

 

Hisar Okulları her öğrencinin akademik ve psiko/sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış kapsayıcı ve sorumlu bir psikolojik danışmanlık programı sunar ve aşağıdaki hizmetleri sağlar:

 • bireysel danışmanlık ve grup danışmanlığı 
 • farklı bilişsel ihtiyaçları tespit edip geliştirme 
 • sınıf düzeyi ve somut ihtiyaçlara göre uyarlanmış müfredat; iletişim becerileri ve zaman yönetimi, duygu yönetimi, zorbalık ve önleme, bağımlılıklar ve önleme, çatışma çözümü, akademik beceriler, şiddet önleme, sağlık ve hijyen gibi alanları kapsar,
 • mesleki gelişim ve farkındalık, mesleki rehberlik
 • bireysel ve/veya grup danışmanlığı yolu ile ihtiyaca yönelik hizmetler, akran dayanışması, okul dışı uzmanlara yönlendirme
 • sınıf rehberlik çalışmaları
 • oryantasyon programları
 • test, envanter ve gözlemler yolu ile öğrenci tanıma çalışmaları  
 • karakter eğitimi
 • bireysel veli görüşmeleri ve işbirliği çalışmaları
 • sınıf düzeyi veli toplantıları, workshoplar ve bilgilendirme toplantıları
 • özel ihtiyacı olan öğrencilere öğretmen destek grupları sağlama
 • hedef ve kazanımlara ulaşmada öğretmenlere materyal ve sınıf etkinlikleri yolu ile destek verme ve/ya öğretmenlerle takım çalışmaları yapma  
 • Okul bültenleri, panoları ve/ya web sayfası yolu ile okul psikolojik danışmanlığı ile ilgili bilgiler sunma

Hisar Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Okulöncesi'nden 12. Sınıfa kadar olan öğrencilerle gizlilik ve güven ilkesine bağlı olarak çalışır. Bölümümüzde öğrenciler gizlilik ve güven ilkeleri çerçevesinde, istedikleri her konuda yargılanmadan koşulsuz kabul edilerek dinlenir. Açık ve dürüst iletişimle, öğrencilerin sadece sorun yaşadıkları konularda değil, her konuda paylaşımda bulunmaları desteklenerek Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nün hayatın paylaşıldığı bir yer olduğu mesajı verilir.

Hisar Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü çatısı altında çift dile sahip 14 meslek uzmanı görev alır. Rehber öğretmenlerimizin 10'u yüksek lisans derecesine sahip olup, 4'ü ise halen yüksek lisans öğrenimlerine devam etmektedir. Bu uzmanlar disiplinler arası işbirliği doğrultusunda çalışmalarını sürdürür. Öğrenci gelişiminin takibi için öğrenci bilgileri düzeyler arasında etik kurallar çerçevesinde paylaşılır. Sene boyunca her öğrencimize ulaşmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. PreK-12 bütünlüğünde her seviyede öğrenmeyi desteklemek, öğrencilerimizin çalışma alışkanlıkları edinmelerini sağlamak ve öğrencinin gelişim alanlarını tespit edip bir plan dahilinde gerekli desteği sunmak da temel sorumluluk alanlarımızdandır. 

Bununla birlikte öğrencilerimizin temel değerleri ve alışkanları kazandıkları ailelerini de tanımak, çeşitli konularda öğrenci faydası gözetilerek işbirliği yapmak ve onlara rehberlik etmek önemsediğimiz bir konudur.

 

 

 

Sıkça Sorulan Sorular