×

Hisar İnovasyon Merkezi

Hisar İnovasyon Merkezi, teknoloji toplumu ile etkileşimi ve K-12 eğitiminde mükemmeliyete ulaşma çabasını destekleyen, geliştiren, ortak ve ileriye uzanan hedefleri barındıran STEAM odaklı programlarla öğretmek, öğrenmek ve bu doğrultuda öğretmenlerin profesyonel gelişimini teşvik etmek için disiplinler arası ve çok disiplinli bir platform olarak tasarlanmıştır. Tüm yönleri ile Hisar İnovasyon Merkezi eğitim alanında hem ulusal hem de uluslararası arenada yol gösterici bir paydaş, bir lider olarak konumlanan Hisar Okullarının eğitim kalitesini daha da arttırmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda Hisar  İnovasyon Merkezi’nin çalışmalarının odağında Hisar Okullarının misyonu ve vizyonu ile uyumlu olarak aşağıdaki temel amaçları sıralayabiliriz;

  • Yaratıcılığı ve eleştirel düşünme becerilerini içine alarak etkin öğrenme yaklaşımı ile STEAM öğrenme etkinliklerini desteklemek.
  • Girişimcilik ve tasarım odaklı düşünme kavramını tüm alanlarda uygulanabilir kılmak, ürün ve çözüm odaklı düşünebilme becerisi kazandırmak.
  • Hem yatay hem de K-12 düzeyinde dikey ilişkilendirmeyi sağlamak ve yatay ilişkilendirmede çoğalan bir temel oluşturmak.
  • STEAM alanındaki profesyoneller ve öğrencilerimiz arasında özgün ve otantik öğrenme fırsatları geliştirmek.
  • K-12'nin tüm seviyelerinde çevresel vatandaşlık projelerinin sürekliliğini sağlamak ve geliştirmek bu kapsamda Green Campus çalışmalarını tüm paydaşlarla koordine edip Üniversitelerle işbirliği yaparak daha güçlü bir yapı oluşturmak. 

 

İnovasyon Merkezi Üyeleri
Mahir Badem Koordinatör
Bahadır Yıldız Üye
Dilara Vardar Üye
Erkan Çermik Üye
Nihan Şehsuvaroğlu Üye
Özgür Demircan Üye
Sedat Yalçın Üye
Tayfur Şansan Üye
Tuğba Ucuzcu Üye
Utku Öztekin Üye
Yunus Emre Doğan Üye