×

Uzaktan Eğitim Politikası

Hisar Okulları’nda teknoloji ve inovasyon, eğitim sürecinin doğal bir parçası olarak yer almaktadır. Hedefimiz, öğrencilerimizin içinde bulunduğumuz çağın ihtiyaçlarına adapte olabilecek bilgi ve becerilere sahip, karşılaştığı problemlere farklı bakış açıları ile yenilikçi çözümler geliştirebilen, etkin ve üretken bireyler olarak mezun olmalarını sağlamaktır.

Bilgiye daha kolay erişilmesi ile birlikte internete ve birbirimize sürekli “bağlantılı” olmanın önemi her geçen gün artmaktadır. Bu bağlantılar ancak doğru yönlendirme ile anlamlı, üretmeye yönelik, etik ve güvenli olabilir. Teknoloji, öğretmen ve öğrenci arasında dinamik bir ilişki kurulmasını mümkün kılarken işbirliğine yönelik öğrenme ortamlarının oluşturulmasını ve öğrenenin kendi hızında ilerlemesini sağlar. 

Bahsedilen hedefler doğrultusunda uzaktan eğitim sürecine bakış açımız ve yaklaşımımız her durumda; zorlu koşullarda dahi sürdürülebilir, paylaşılabilir ve yönetilebilir bir içerik ve eğitimi tüm paydaşlarımıza sunmaktır.  Sosyal etkileşimin, gerçek zamanlı yüz yüze iletişimin, anında geri bildirim ve müfredat dışı pek çok etkinliğin paha biçilemez olduğunun farkındayız ancak günlük öğrenme rutinini, uzaktan eğitim sürecinde de sürdürmeye kararlıyız.

Bu doküman uzaktan eğitim sürecine bakış açımızı yansıtmak ve okulumuzun bu konudaki yaklaşım, politika ve  planlarını paylaşmak amacı ile hazırlanmıştır. 

Uzaktan eğitim planımızda K12 düzeyinde aşağıda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek önceliğimizdir.

  • Müfredatımızın online olarak erişime sunulması
  • Öğretmen ve öğrenci iletişiminin sürdürülmesi 
  • Öğrenci gelişiminin izlenmesi ve düzenli geri bildirimlerin verilmesi

Uzaktan eğitim sürecinde amacımız misyonumuzu, vizyonumuzu ve stratejik planlarımızı hayata geçirmeye devam etmektir. Öğrencilerimizi sürekli ve öngörülemez bir şekilde  değişen bir dünyaya hazırlamak için öğrenmenin esnek, kişiselleştirilmiş ve iletişime dayalı olarak yapılandırılması şarttır. Bu sebeple uzaktan eğitim planlarımızı oluşturma ve uygulama sürecini eşsiz bir fırsat olarak görüyoruz.

Hisar Okulları Uzaktan Eğitim Politikası için bağlantıya tıklayınız.

Bu süreçte teknik veya eğitim teknolojileri araçlarının kullanımı konularında destek için destek@hisarschool.k12.tr adresini kullanarak e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.