×

Uzaktan Eğitim Süreci

Hedeflerimiz

Uzaktan eğitim sürecinde amacımız; misyonumuzu, vizyonumuzu ve stratejik planlarımızı hayata geçirmeye devam etmektir. Öğrencilerimizi sürekli ve öngörülemez bir şekilde değişen bir dünyaya hazırlamak için öğrenmenin esnek, kişiselleştirilmiş ve iletişime dayalı olarak yapılandırılması şarttır. Bu sebeple uzaktan eğitim planlarımızı oluşturma ve uygulama sürecini eşsiz bir fırsat olarak görüyoruz.

Önümüzdeki süreçlerde, harmanlanmış öğrenme (blended learning) yaklaşımının K12 bütünlüğünde benimsenmesi, yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir bir şekilde yapılandırılması öncelikli hedefimizdir.

Acil durum uzaktan eğitim planımızda K12 düzeyinde öncelikli amacımız; bağlantıda kalmak ve aşağıda belirtilen hedefleri gerçekleştirmektir:

  • Müfredatımızın çevrim içi (online) olarak erişime sunulması
  • Öğretmen ve öğrenci iletişiminin sürdürülmesi

  • Öğrenci gelişiminin izlenmesi ve düzenli geri bildirimlerin verilmesi

Önceliklerimiz

Hisar Okulları olarak, yetenekleri, becerileri ve hayalleri her geçen gün farklılaşan gençlerimizi 21. yüzyılın liderleri olarak yetiştirebilmek için uzun yıllardır bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak eğitim öğretim felsefemizi dönüştürmekteyiz.

Eğitim felsefemiz doğrultusunda ve Okulumuzun gelişmiş bilgi işlem alt yapısı ile sunduğumuz çevrim içi (online) araçlar sayesinde öğrencilerimiz derse fiziksel olarak katılım sağlamadan önce temel bilgilere erişebilmekte, etkinlikleri yürütebilmekte ve ön hazırlık sürecini tamamlayabilmektedir. Bu yaklaşım Hisar’daki öğrenme sürecini öğretmenin ders anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici konumunda olduğu bir zaman diliminin ötesine; öğretmenin konuları öğrencilerle birlikte tartışabildikleri, zenginleştirebildikleri ve derinleştirebildikleri, sürekli evrilen bir yapıya dönüştürmüştür.

Son gelişmelerin ışığında dijital öğrenme süreçlerimize esnek, kapsayıcı, destekleyici ve yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ederken, öğretmen-öğrenci ilişkisini interaktif ve sosyal bir etkileşim ortamı olarak tasarlamaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz Bilişim Stratejileri Merkezi ile dijital dönüşüm süreçleri ve gerekli ekosistem bütünleşik bir anlayış içinde yapılandırılacak, yönetilecek ve kaynaklar sürdürülebilir bir sistem içinde verimli bir şekilde kullanılacaktır.

Hisar Okulları olarak, Uzaktan Eğitim Politikamız ışığında, 23 Mart 2020-26 Haziran 2020 tarihleri arasında okulumuzda uygulanan uzaktan eğitim süreci boyunca akademik ve idari olarak gerçekleştirilen tüm program, faaliyet ve etkinliklere dair ayrıntılı bilgilere Hisar Okulları Uzaktan Eğitim Raporları üzerinden ulaşabilirsiniz.

Sorularınız ve önerileriniz için info@hisarschool.k12.tr adresi aracılığı ile bizimle iletişime geçmenizi önemle rica ederiz.

II. Rapor - Temmuz 2020

 

I. Rapor - Nisan 2020