×

Yurtiçi Üniversite Danışmanlığı

Yurtiçi Üniversite Danışmanlık ve Kariyer Ofisi’nin sayfasına hoşgeldiniz.

Hisar Okulları’nın misyon ve vizyon tanımına uygun olarak akademik kadro ve idare ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalarda, öncelikli hedefimiz öğrencilerimize ders seçimi, kariyer yönelimi, üniversite hazırlık -başvuru ve tercih süreçlerinde rehberlik etmek ve destek sağlamaktır. Öğrencilerimizin yetenek ve kişilik özelliklerini göz önünde tutarak, gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler belirlemelerini önemsiyoruz. Amacımız, öğrencilerimizin içlerindeki potansiyeli açığa çıkarmalarına imkan tanıyacak fırsatlar yaratmaktır.

Günümüzün rekabetçi akademik ve sosyal ortamında, çalışmalarımızı her öğrencimizin ayrı birer birey olduğu bilinciyle sürdürüyoruz. Öğrencilerimizi, kendi yetenekleri keşfetme yolculuğunda destekliyor, bu doğrultuda kendileri için en doğru üniversiteleri bulmalarına yardımcı oluyoruz. Tüm öğrencilerimize araştırma kaynakları, problem-çözümü, yazılı ifade, eleştirel düşünme ve değerlendirme becerileri konularında da destek sağlıyoruz.

Yurtiçi Üniversite Danışmanlık Ofisi

9. Sınıf seviyesinden itibaren, öğrenci ve velilerimizi yurtiçi üniversite süreci konusunda bilgilendirmek üzere çalışmalarımıza başlıyoruz. Kariyer Merkezi olarak, 10. sınıfta öğrencilerin mesleki yönelimlerine yardımcı olmak için ilgi ve yetenek testleri uygulayarak, ders seçimlerini doğru bir şekilde yapmalarına katkıda bulunuyoruz. Öğrencilere mesleklerin tanıtılması için, her yıl Meslekler Günü etkinliği düzenliyoruz. 11. ve 12. Sınıf seviyelerinde, öğrencilere YGS-LYS Deneme sınavları uyguluyoruz ve her öğrencinin sınav performansını gözlemleyerek gerekli stratejileri belirliyoruz.

Çalışmalarımız kapsamında sınıf sunumları ve çalıştayların yanısıra, bireysel öğrenci ve veli görüşmeleri yapıyoruz Ayrıca, yurtiçi üniversiteleri tanıtmak için yurtiçi üniversite fuarı ve meslek tanıtım günü ve öğrencilerle küçük gruplar halinde üniversite ziyaretleri düzenliyoruz.

Önemli Çalışma Başlıkları:

  • YGS, LYS resmi sınav başvuruları
  • ÖSYM merkezi ile ilgili üniversite tercih ve yerleştirme işlemleri
  • Meslek gözlemleri, yaz okulları, YGS-LYS hazırlık süreci kapsamında bireysel strateji belirleme konularında danışmanlık
  • Üniversite gezileri

Faydalı Linkler

ÖSYM

YÖK