×

Kurumsal Geliştirme

Kurumsal Geliştirme Ofisi, idari ve akademik Okul birimleri ile işbirliği içinde, okul içi ve okul dışı paydaşların Okul'la olan bağlarını güçlendirmek üzere etkili ve proaktif iletişim kurarak, Hisar Okulları’nın gelişimini desteklemek ve kurumsal imajını korumak amacıyla faaliyet göstermektedir.

Kurumsal Geliştirme Ofisinin ana faaliyet alanı kurumsal iletişimdir. Ofis, Hisar Okulları’nın kurumsal kimlik ve markalaşma alanlarındaki çalışmalarını yürütür; Okul iletişiminde izlenecek iletişim yöntemi, içeriği ve tonuna dair esasları belirler. Hisar Okulları’nın iç ve dış iletişimde kullandığı ana araçlar olan websitesi, bültenler ve Okul'un tanıtımı amacıyla kullanılan tüm basılı malzemeler Ofisin koordinatörlüğünde, Hisar Okulları Kurumsal Kimlik Rehberi'ne uygun şekilde yürütülür.

Kurumsal Geliştirme Ofisi aynı zamanda; Okul'daki etkinlik ve performansların daha etkin şekilde hayata geçirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Etkinlik Komitesi ile; mezun ilişkilerini güçlendirmek, mezunların Okul’la iletişim içinde olmalarını sağlamak üzere Mezunlar Derneği ile; öğrenci yaşamı ve eğitime dair velilerin görüşlerini almak ve bu görüşleri karar alma sürecine dahil etmek amacıyla Okul Aile Birliği ile birlikte çalışır.

Kurumsal Geliştirme Ofisi, tüm bu çalışmaları belirli süreçler çerçevesinde ve Hisar Okulları İletişim Politikasına uygun şekilde ilerletir, bu kapsamda Hisar ailesine öncülük eder.

Hisar Okulları İletişim Politikası aşağıdaki ilkeler doğrultusunda yürütülür;

  • Doğruluk
  • Şeffaflık
  • Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma
  • Tarafsızlık
  • Saygı
  • Bağlılık

Bu ilkeler çerçevesinde, Hisar Okulları’nda yürütülen tüm iç ve dış iletişimde; Okul’un paydaşlarını oluşturan öğrenciler, akademik ve idari personel, veliler, mezunlar, denk okullar, yurtiçi ve yurtdışındaki üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları, Eyüp Belediyesi, ilgili Devlet Kurumları, toplum ve medya ile etkili bir iletişim kurulması; bu sayede iyi bir eğitim, çalışma, sosyal ve kişisel ortam sağlanması gözetilir.

Hisar'ı takip edin;

  

Upcoming Events

There are no events to display