Skip To Main Content
×

Danışma Komiteleri

Danışma Komiteleri, ilham verici öğrenme ortamları yaratarak öğrencilerimize gelecekte kullanacakları yetileri kazandırmaları beklenen profesyonel ve akademik uzmanların fikirlerini dahil etmek üzere kurulmuştur. Bu komite üyeleri, okul dışında alanlarında tanınan uzmanlar olarak Hisar Okulları'nın başarısına katkıda bulunmak ve eğitime pozitif katkıda bulunmaları amacıyla davet edilir. 

Danışma Komiteleri
Eğitim Politikaları Danışma Komitesi
Teknoloji ve İnovasyon Danışma Komitesi
Kurumsal Geliştirme Danışma Komitesi
Görsel Sanatlar Danışma Komitesi