Eğitim Politikaları Danışma Komitesi

Eğitim Politikaları Danışma Komitesi, akademik programlarla ilgili önerilerde bulunur, eğitim öğrenime dair Genel Müdür ve İcra Komitesi’ne gerekli veri, model ve çözüm önerilerini iletir. Okuldaki eğitim politikalarından ve bunların uygulanmasından İcra Komitesi sorumludur.

Komitenin hedef ve sorumlulukları; Hisar Okulları’nın eğitim performansını tüm güçlü ve güçlenmesi gereken yönleriyle değerlendirmek ve akademik mükemmeliyete ulaşmasını sağlamak üzere incelemek, okulun benimsediği eğitim öğrenim metotlarını bütünsel olarak gözden geçirmek, halen kullanılmakta olan akademik göstergeleri düzenli aralıklarla inceleyip, gerektiğinde önem kazanan yenilerini tanıtmak ve sonuçları ilgili tüm taraflarla paylaşmak, çeşitli ve farklı programlarla kurumsal uygunluğun, ortamın ve öğrencilerin başarı hedeflerinin benimsenmesine ilişkin yöntemler önerme konularını kapsar.


Komite Üyeleri
Prof. Dr. Emine Erktin - Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi DekanıBaşkan
Betül Çoban - Ortaokul MüdürüÜye
Burçak Öner - Ortaokul Müdür Yardımcısı Üye
Doç. Dr. Ebru Muğaloğlu - Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim ÜyesiÜye
Ezgi Çebi - Okulöncesi Müdür YardımcısıÜye
Füsun Toparlak - Ortaokul Müdür YardımcısıÜye
Gülçin Cırık Doğramacı - Lise MüdürüÜye
Hüseyin Çelebi - İlkokul Müdür YardımcısıÜye
Mahir Badem - Lise Müdür Yardımcısı Üye
Meral Olcay - İlkokul MüdürüÜye
Nilüfer Çağın - Lise Müdür YardımcısıÜye
Okan Uzelli - Lise Müdür YardımcısıÜye
Sibel Yalkın - Okulöncesi MüdürüÜye
Yıldız Ayyıldız - İlkokul Müdür YardımcısıÜye


Eğitim Politikaları Danışma Komitesi Yönergesi için tıklayın.