Teknoloji/Inovasyon Politikaları Danışma Komitesi

Hisar Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Danışma Komitesi, teknoloji, yaratıcılık ve inovasyon konularında öneriler geliştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Komitenin temel hedef ve sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır:

Hisar öğrencilerini, geleceğin teknolojilerine ve dünyasına iyi hazırlamak amacıyla eğitim-öğrenim hedefleri ve kazanımlarını gözden geçirmek,

K12 yapılanmasının önemli bir özelliği olan disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler ötesi yaklaşımları özümseyerek ve deneyimsel fırsatlar ortaya koyarak, tüm branşlarda yaratıcılığı teşvik etmek amacıyla STE(A)M ve ilgili müfredat programlarını yenilemek, uygulamak ve halen kullanılan programlara entegrasyonunu desteklemek,

Hisar Okulları’nda gereken alanlarda yenilikçi çözümler sunan teknoloji ve altyapı önerilerinde bulunmak,

Teknolojinin toplumsal ve kamusal politikalar üzerindeki etkisi hakkında öğrencilerin farkındalıklarını artıracak yöntemleri önermek ve sosyal inovasyon ilkelerinin ders içeriklerine entegre edilmesi konusunda destek sunmak,

Hisar Okulları öğrencilerine girişimciliğin ve fikri mülkiyet haklarının temel ilkelerini benimsetmek, fikirlerin hayata geçmesi için tasarım süreci tasarım süreci, prototip yaratma ve iş modelleri geliştirmeleri konularında mentorluk etmek,

Hisar Okullarını, farklı eğitim kurumları, üniversite, iş dünyası ve kamu sektöründen uzmanlar ile bir araya getirmek, Hisar’da yürütülen ve yürütülecek olan STE(A)M çalışmaları ve projelerini tanıtmak amacıyla en iyi uygulamalar çalışmalarını başlatmak,

Hisar Okulları STE(A)M stratejisinin ve eylem planının geliştirilmesini desteklemek.

Komite Üyeleri
Prof. Dr. Çelik Kurtoğlu BaşkanHEV Yönetim Kurulu Üyesi
Mahir Badem ÜyeHisar Lisesi Müdür Yardımcısı
İpek ErduranÜyeKurumsal İletişim ve Yeni İş Geliştirme,
Remzi Kitabevi A.Ş.
Prof. Dr. Stefanos Gialamas ÜyeBaşkan, ACS Athens
Temel Güzeloğlu ÜyeGenel Müdür, QNB Finansbank
Bülent Hiçsönmez ÜyeGenel Müdür, Google Türkiye
Onur Koç ÜyeTeknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Microsoft Türkiye

Teknoloji ve Inovasyon Politikaları Danışma Komitesi Yönergesi için tıklayın