×

Danışma Komiteleri

Danışma Komiteleri, ilham verici öğrenme ortamları yaratarak öğrencilerimize gelecekte kullanacakları yetileri kazandırmaları beklenen profesyonel ve akademik uzmanların fikirlerini dahil etmek üzere kurulmuştur. Bu komite üyeleri, okul dışında alanlarında tanınan uzmanlar olarak Hisar Okulları'nın başarısına katkıda bulunmak ve eğitime pozitif katkıda bulunmaları amacıyla davet edilir. 

Danışma Komiteleri
Eğitim Politikaları Danışma Komitesi
Görsel Sanatlar Danışma Komitesi
Hisar Eğitim Vakfı Geliştirme Danışma Komitesi
Marka Yönetimi Danışma Komitesi
Teknoloji ve İnovasyon Danışma Komitesi