×

Eğitim Politikaları Danışma Komitesi

Eğitim Politikaları Danışma Komitesi, akademik programlarla ilgili önerilerde bulunur, eğitim öğrenime dair Genel Müdür ve İcra Komitesi’ne gerekli veri, model ve çözüm önerilerini iletir. Okuldaki eğitim politikalarından ve bunların uygulanmasından İcra Komitesi sorumludur.

Komitenin hedef ve sorumlulukları; Hisar Okulları’nın eğitim performansını tüm güçlü ve güçlenmesi gereken yönleriyle değerlendirmek ve akademik mükemmeliyete ulaşmasını sağlamak üzere incelemek, okulun benimsediği eğitim öğrenim metotlarını bütünsel olarak gözden geçirmek, halen kullanılmakta olan akademik göstergeleri düzenli aralıklarla inceleyip, gerektiğinde önem kazanan yenilerini tanıtmak ve sonuçları ilgili tüm taraflarla paylaşmak, çeşitli ve farklı programlarla kurumsal uygunluğun, ortamın ve öğrencilerin başarı hedeflerinin benimsenmesine ilişkin yöntemler önerme konularını kapsar.

Eğitim Politikaları Danışma Komitesi Yönergesi için tıklayın.

Komite Üyeleri  
Prof. Dr. Emine Erktin - Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Başkan
Betül Çoban - Ortaokul Müdürü Üye
Burçak Öner - Ortaokul Müdür Yardımcısı Üye
Doç. Dr. Ebru Muğaloğlu - Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Üye
Ezgi Çebi - Okulöncesi Müdür Yardımcısı Üye
Füsun Toparlak - Ortaokul Müdür Yardımcısı Üye
Gülçin Cırık Doğramacı - Genel Müdür Yardımcısı Üye
Hüseyin Çelebi - İlkokul Müdür Yardımcısı Üye
Mahir Badem - Lise Müdür Yardımcısı Üye
Meral Olcay - İlkokul Müdürü & Genel Müdür Yardımcısı Üye
Nilüfer Çağın - Lise Müdür Yardımcısı Üye
Okan Uzelli - Lise Müdürü Üye
Sibel Yalkın - Okulöncesi Müdürü Üye
Yıldız Ayyıldız - İlkokul Müdür Yardımcısı Üye