×

Hisar Eğitim Vakfı Geliştirme Komitesi

Hisar Eğitim Vakfı Geliştirme Komitesi, Hisar'ın gelişim plan ve aktivitelerini doğrudan ilgilendiren konularda ilgili İcra Komitesini güncellemeler, rapor ve planlamalar ile yönlendirmek, Hisar'ın mevcut gelişim performansını değerlendirmek, Hisar'ın yaratıcı, yenilikçi ve girişimci bakış açılarından yararlanarak Geliştirme Komitesi Stratejik Planının oluşturulması için öneriler sağlamak, ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlar ile potansiyel paydaşlara yönelik uygulanacak iletişim planı ve veritabanı oluşturulması süreçlerini tanımlamak, Mezunlar Derneği ile işbirliği yaparak mezun ilişkileri ve mezun katılımını geliştirecek kriterler belirlemek, mevcut faaliyetleri gözden geçirerek yıllık bağış, fon yaratma, ve özel etkinlik projeleri gibi konularda yeni stratejiler belirlemek üzere kurulmuştur.

Hisar Eğitim Vakfı Geliştirme Komitesi Yönergesi için tıklayın.

Komite Üyeleri  
Meltem Berker Başkan
Bala Yüzatlı Üye
Dilara Uzan Üye
İpek Cem Taha Üye
Pınar Beard Üye