×

Teknoloji ve İnovasyon Danışma Komitesi

Hisar Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Danışma Komitesi, teknoloji, yaratıcılık ve inovasyon konularında öneriler geliştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Komitenin temel hedef ve sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır:

  • Hisar öğrencilerini, geleceğin teknolojilerine ve dünyasına iyi hazırlamak amacıyla eğitim-öğrenim hedefleri ve kazanımlarını gözden geçirmek,
  • K12 yapılanmasının önemli bir özelliği olan disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler ötesi yaklaşımları özümseyerek ve deneyimsel fırsatlar ortaya koyarak, tüm branşlarda yaratıcılığı teşvik etmek amacıyla STE(A)M ve ilgili müfredat programlarını yenilemek, uygulamak ve halen kullanılan programlara entegrasyonunu desteklemek,
  • Hisar Okulları’nda gereken alanlarda yenilikçi çözümler sunan teknoloji ve altyapı önerilerinde bulunmak,
  • Teknolojinin toplumsal ve kamusal politikalar üzerindeki etkisi hakkında öğrencilerin farkındalıklarını artıracak yöntemleri önermek ve sosyal inovasyon ilkelerinin ders içeriklerine entegre edilmesi konusunda destek sunmak,
  • Hisar Okulları öğrencilerine girişimciliğin ve fikri mülkiyet haklarının temel ilkelerini benimsetmek, fikirlerin hayata geçmesi için tasarım süreci tasarım süreci, prototip yaratma ve iş modelleri geliştirmeleri konularında mentorluk etmek,
  • Hisar Okullarını, farklı eğitim kurumları, üniversite, iş dünyası ve kamu sektöründen uzmanlar ile bir araya getirmek, Hisar’da yürütülen ve yürütülecek olan STE(A)M çalışmaları ve projelerini tanıtmak amacıyla en iyi uygulamalar çalışmalarını başlatmak,
  • Hisar Okulları STE(A)M stratejisinin ve eylem planının geliştirilmesini desteklemek.

 

Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Danışma Komitesi Yönergesi için tıklayın.

Komite Üyeleri    
Prof. Dr. Çelik Kurtoğlu Başkan  HEV Yönetim Kurulu Üyesi 
Mahir Badem  Üye  Hisar Lisesi Müdür Yardımcısı
Volkan Bayraktar Üye Genel Müdür, emTEST 
Tolga Doğancıoğlu Üye Direktör, KordSA
Faruk Eczacıbaşı Üye Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İpek Erduran  Üye  Kurumsal İletişim ve Yeni İş Geliştirme, Remzi Kitabevi 
Prof. Dr. Stefanos Gialamas Üye  Başkan, ACS Athens
Renan Gökyay Üye Yönetim Kurulu Üyesi, Nurus Grubu
Temel Güzeloğlu Üye  Genel Müdür, QNB Finansbank
Judith Hegedus Üye Management Consultant
Bülent Hiçsönmez  Üye  Genel Müdür, Google Türkiye
Onur Koç  Üye  Genel Müdür Yardımcısı, Microsoft Türkiye 
Gökhan Sarı Üye McKinsey Kıdemli Ortak
Murat Yasa Üye AROMSA genel Müdürü
Erkan Yıldırım  Üye  Yönetim Kurulu Başkanı, ALWISER