×

İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi

Hisar Okulları İş Sağlığı ve Güvenliği komitesinin kuruluş amacı, okul işletmesinde oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda, öğrencinin, personelin ve ziyaretçilerin yaralanıp zarar görmesini, eğitim öğretim faaliyetlerinin kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek için acil durumları tespit etmek, acil durum ve sonrası için gerekli hazırlıkları tanımlamak ve acil durumda yönetimin hızlı bir şekilde doğru karar alması ve acil durumların yönetimine ilişkin kuralları belirleyerek can ve mal kaybının önlenmesi veya zararın azaltılmasını sağlamak için çalışma planının oluşturulmasını sağlamaktır.

Komite Üyeleri  
Birsen Uzun Başkan
İşveren Temsilcileri Üye
İSİG Uzmanı Üye
İşyeri Hekimi Üye
Çalışan Baş Temsilcisi Üye
Çalışan Temsicileri Üye
IK Koordinatörü Üye
Kampüs Teknik ve İç Hizmetler Sorumluları Üye