×

Kişisel Verilerin Korunması Komitesi

Hisar Okulları Kişisel Verilerin Korunması Komitesinin kuruluş amacı, aşağıdaki konularda ilgili taraflarla işbirliği içinde çalışmalar yürütmek, Genel Müdür ve İcra Kuruluna iletilmek üzere öneriler geliştirmektir.

 • Kurum içinde veri gizliliğinin anlaşılmasını sağlamak ve riskleri belirlemek,
 • Veri gizliliği politika ve standartlarını tanımlamak ve güncel tutmak,
 • Politika, süreç ve prosedürlerini hazırlamak ve güncel tutmak,
 • Projeler kapsamında oluşabilecek risklere yönelik değerlendirmeleri gerçekleştirmek,
 • Belirlenen önlemlere yönelik aksiyonları almak ve süreçlere ilişkin kontrolleri tasarlamak,
 • Uygulanan yeni sistemlere yönelik güvenlik kontrollerinin teminatını sağlamak,
 • Güvenliğe ilişkin aktivitelerin ve çalışmaların izlenmesi ve kurulan güvenlik mekanizmalarının aktif işletilmesini sağlamak,
 • Kişisel verilerin ifşa edilmesine yönelik gerçekleşen olayların kayıt altına almak ve raporlamak,
 • Başvuru, şikayetler ve veri sorumluları sicili ile ilgili tanımları, takipleri ve raporlamaları yapmak,
 • Kişisel verilerin korunması kapsamında yaşanabilecek öngörülebilen vakalar ile ilgili bilinçlendirme eğitimi düzenlemek.
 • Kurum içinde veri gizliliğinin anlaşılmasını sağlamak ve riskleri belirlemek,
 • Veri gizliliği politika ve standartlarını tanımlamak ve güncel tutmak,
 • Politika, süreç ve prosedürlerini hazırlamak ve güncel tutmak,
 • Projeler kapsamında oluşabilecek risklere yönelik değerlendirmeleri gerçekleştirmek,
 • Belirlenen önlemlere yönelik aksiyonları almak ve süreçlere ilişkin kontrolleri tasarlamak,
 • Uygulanan yeni sistemlere yönelik güvenlik kontrollerinin teminatını sağlamak,
 • Güvenliğe ilişkin aktivitelerin ve çalışmaların izlenmesi ve kurulan güvenlik mekanizmalarının aktif işletilmesini sağlamak,
 • Kişisel verilerin ifşa edilmesine yönelik gerçekleşen olayların kayıt altına almak ve raporlamak,
 • Başvuru, şikayetler ve veri sorumluları sicili ile ilgili tanımları, takipleri ve raporlamaları yapmak,
 • Kişisel verilerin korunması kapsamında yaşanabilecek öngörülebilen vakalar ile ilgili bilinçlendirme eğitimi düzenlemek.
Komite Üyeleri  
Bahadır Yıldız  Başkan
Hürriyet Erkmen  Üye
Füsun Toparlak Üye
Av. Erhan Kaya  Hukuk Danışmanı 

Kişisel Verilerin Korunması Komitesi Yönergesi için tıklayın.