×

Profesyonel Gelişim

Profesyonel Gelişim Komitesi

Hisar Profesyonel Gelişim Komitesi, okul yönetimleri, bölümler ve bireyler tarafından iletilen profesyonel gelişim taleplerini, okulun misyon, vizyon ve stratejik planları doğrultusunda, bireysel ve bölüm hedefleri göz önünde bulundurularak değerlendirmek ve ayrıca, okulun tüm çalışanları için mesleki gelişime katkı sağlayacak, akademik, bilimsel, idari ve teknik bilgi, beceri, uzmanlık ve yetkinlik geliştirmeye yönelik PG eğitim politikaları, stratejileri, öncelikleri ve programlarına dair gerekli çözüm önerileri oluşturmak üzere kurulmuştur. 

Komite Üyeleri  
Nilüfer Çağın Başkan
Ahmet Ceylan Üye
Ayşenur Güveri Üye
Bahadır Yıldız  Üye
Barış Has Üye
Filiz Hannutoğlu Üye
Gizem Yılmaz  Üye
Melih Gürkan Üye
Nihan Şehsuvaroğlu Üye
Özlem Ada Ülke Üye
Tuğba Ucuzcu  Üye

Profesyonel Gelişim Komitesi Yönergesi için tıklayın.