×

Öğrenci Değerlendirme ve Kabul Komitesi

Öğrenci Değerlendirme ve Kabul Komitesinin işlev ve amacı, Hisar Okulları'nda öğrenim görecek öğrencilere görüşme ve sınavların yapılmasını sağlamak, öğrencilerin kayıt ve kabulü konusunda Komitenin hazırladığı programı ve uygulamalarını izlemek, bu program ve uygulamaların Hisar Okulları Öğrenci Değerlendirme, Kayıt ve Kabul Esaslarına uygun olup olmadığını gözlemlemek, bu alanlarda katkılarda ve önerilerde bulunmak, Eğitim Komisyonu ile birlikte okula alınacak öğrenciler ile ilgili değerlendirme kriterlerini inceleyip değerlendirmek, böylece tüm sürecin yönetmeliklere uygun, sistemli bir şekilde yönetilmesine katkıda bulunmaktır.

Komite Üyeleri
Gülay Barbarosoğlu Başkan
Bala Yüzatlı Üye
Filiz Hannutoğlu Üye
Füsun Toparlak Üye
Işın Kulaksızoğlu Üye
Meral Olcay Üye
Nilüfer Çağın Üye
Sibel Yalkın Üye