×

Sanat, Kültür ve Spor Etkinlikleri Komitesi

Sanat, Kültür ve Spor Etkinlikleri Komitesinin görev ve sorumlulukları, Okulda yapılacak her türlü kültür, sanat, spor ve bilimsel konuşma türü etkinlik için öneri ve danışma işlerini yürütmek, bu etkinliklere canlılık kazandırmak amacıyla farklı okul seviyeleri ve bölümler arasındaki ilişkileri geliştirmek, kampüste yer alacak tüm etkinliklerin birbirlerini destekleyecek şekilde planlanarak mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, Hisar Okulları bünyesinde gerçekleşen etkinliklerin tüm paydaşlara kazanımlarını en üst seviyeye taşımaktır.

Komite, Hisar öğrencileri ve Hisar camiası için/veya tarafından (Okul Aile Birliği de dahil) önerilen program ve planları görüşmek üzere toplanır, değerlendirmelerini İcra Kurulu’na sunar. İcra Komitesi’nin kararlarına istinaden, Sanat, Kültür ve Spor Etkinlikleri Komitesi ilgili taraflarla işbirliği içinde kendilerine verilen görevleri yerine getirmek üzere çalışırlar.

Komite Üyeleri  
Okan Uzelli - Lise Müdürü Başkan
Ezgi Çebi - Okulöncesi Müdür Yardımcısı Üye
Füsun Toparlak - Ortaokul Müdür Yardımcısı Üye
Gökşen Dürüst - Kulüp ve Etkinlikler Koordinatörü Üye
Gülay Karadeniz - Görsel Sanatlar Bölüm Başkanı Üye
İrem Noyaner - Kurumsal Geliştirme Müdürü Üye
Levent Atlıer - Müzik Bölüm Başkanı Üye
Murat Dülger - Beden Eğitimi Bölüm Başkanı Üye
Petek Pekuysal - Kültür ve Spor Merkezi Müdürü Üye
Yıldız Ayyıldız - İlkokul Müdür Yardımcısı Üye


Sanat, Kültür ve Spor Etkinlikleri Komitesi Yönergesi için tıklayın.