Uluslararası Projeler

MUN (Model United Nations – Model Birleşmiş Milletler)

Hisar Okulları 2004’ten bu yana her yıl lise öğrencileri tarafından organize edilen Model United Nations (MUN) konferanslarına katılarak uluslararası platformda başarı göstermektedir. MUN, Birleşmiş Milletlerin bir simülasyonu olmakla birlikte, Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Adalet Divanı gibi önemli organların da öğrenciler tarafından uluslararası platformlarda önem taşıyan konular çerçevesinde bir örneklemesidir. Dünyada 100'e yakın ülkede düzenlenen MUN konferanslarında lise öğrencileri bir yandan münazara ve müzakere teknikleri öğrenirken bir yandan da birçok yeni kültür ile tanışmaktadırlar.

1- 5 gün arası süren MUN konferanslarında amaç 15-19 yaş arası bireylerin kendi bakış açılarını bir süreliğine geride bırakarak, başka bakış açılarını anlayabilmesi ve savunabilmesidir. Etkinliğe katılan öğrenciler Birleşmiş Milletler’in, kendi ülkeleri olmamak kaydıyla, farklı komitelerinde yer alan üye ülkeleri temsil ederek, dünya gündemindeki çeşitli konuları tartışmakta, anlaştıkları noktalar üzerinde kararnameler hazırlamaktadırlar.

50 yıldır dünyanın her tarafından öğretmenler ve öğrenciler MUN faaliyetleri sayesinde münazara, fikir alışverişi ve topluluk huzurunda konuşma gibi birçok alanda yaşam becerilerini geliştirerek önemli yararlar elde etmektedirler. İkinci dilde uluslararası iletişimde bulunmak, sorunları bağımsız bir gözle ve derinlemesine araştırmak, takım çalışması ve liderlik, sosyal ilişkiler bu katılımcıların kendilerini geliştirdikleri beceriler arasında yer almaktadır.

Okulumuzun lise öğrencileri sadece davetiye ile katılım kabul eden THIMUN (The Hague International Model United Nations – Lahey Model Birleşmiş Milletler) konferansına katılmaya hak kazanmıştır. Bundan başka okulumuz aralarında Atina Alman Okulu Birleşmiş Milletler konferansı ve Selanik Anadolu Koleji Birleşmiş Milletler konferansının da olduğu diğer prestijli yurtiçi ve yurtdışı konferanslara da katılmaktadır.

JMUN (Junior Model United Nations)

Okulumuz on senedir her yıl Junior Model United Nations (JMUN) konferanslarına ev sahipliği yapmaktadır. Uluslararası platformda öncülük ettiğimiz JMUN konferansı dünyada ilk kez 2006 senesinde Hisar’da düzenlenmiş, sadece Türkiye’den okulların katıldığı 200 kişilik bir konferansken, 2014 senesinde yaklaşık 700 kişilik Almanya, Lüksemburg ve Yunanistan gibi birçok ülkeden öğrencinin katıldığı uluslararası bir konferans haline gelmiştir.

JMUN, Model Birleşmiş Milletler alanında deneyimli lise öğrencileri tarafından organize edilen ve ana dili İngilizce olan, üç buçuk günlük bir konferanstır. Konferansın birincil amacı 12-14 yaş aralığındaki MUN ile yeni tanışan öğrencileri Birleşmiş Milletler’in simülasyonunu oluşturarak eğitmektir. Katılımcı öğrenciler araştırma, münazara ve müzakere yöntemleri üye ülkelerin uluslararası platformda önem taşıyan konuları ele alarak Birleşmiş Milletler'in nasıl işlediğini öğrenirler.

Motivasyon ve konsantrasyon gerektiren bir etkinlik olan Junior MUN, ana dili İngilizce olmayan öğrencilere İngilizcelerini geliştirmek ve pratik yapma olanağı sağlamaktadır. Konferans süresince lobi faaliyetleri, müzakere ve kararnamelerin raporlanması gibi konferansın önemli prosedürlerinde sadece İngilizce konuşularak öğrencilerin ana dilleri dışında kendilerini ifade etmeleri teşvik edilmektedir. Konferans süresince deneyimli lise öğrencileri tarafından katılımcıları eğitmek amacıyla hazırlık atölyeleri sunulmaktadır. Bu atölyeler katılımcı öğrencinin dünya gündemindeki çeşitli olaylara aşinalaştırırken, uluslararası diplomasi dünyası ile tanıştırarak öğrencilerin ufkunu genişletmeyi hedeflemektedir.

Hisar Okulları tarafından düzenlenen JMUN, Birleşmiş Milletler Kamu Bilgi Departmanı’na bağlı bir vakıf olan THIMUN tarafından tanınan ilk uluslararası JMUN olma özelliğini de taşımaktadır. Okulumuzun ismi bu vesile ile, THIMUN internet sitesinde, MUN çalışmaları tanınan diğer ülke okulları ile bir arada yer almaktadır.

JMUN Tarihçesi

  • 2006 – 200 kişi / Sadece İstanbul’dan katılımcılar
  • 2007 – 250 kişi / Türkiye’de Ankara ve İstanbul’dan - Yurtdışından Yunanistan’dan katılımcılar.
  • 2008 – 250 kişi / Türkiye’de Ankara ve İstanbul’dan - Yurtdışından Hollanda ve Yunanistan’dan katılımcılar.
  • 2009 – 300 kişi / Dünya’daki mülteci probleminin tema olarak işlendiği konferansımıza Türkiye’de Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’den – Yurtdışından Hollanda, Mısır ve Yunanistan’dan katılımcılar oldu.
  • 2010 – 375 kişi / Dünya ülkelerinde çocukların karşılaştığı sorumları tema alan konferansımıza Türkiye’de Ankara, İstanbul ve İzmir’den – Yurtdışından Hollanda ve Yunanistan’dan katılımcılar oldu.
  • 2011 – 640 kişi / Dünya’daki açlık problemini tema alan konferansımıza Türkiye’de Ankara, İstanbul ve İzmir’den – Yurtdışından Hollanda, Mısır ve Yunanistan’dan katılımcılar oldu.
  • 2012 – 590 kişi / Çevreyi koruma temalı konferansımıza Türkiye’de Ankara, İstanbul ve İzmir’den – Yurtdışından Hollanda, Mısır ve Yunanistan’dan katılımcılar oldu.
  • 2013 – 625 kişi Barış ve Güvenlik temalı konferansımıza Türkiye’de Ankara, İstanbul ve İzmir’den – Yurtdışından Hollanda, Lüksemburg ve Yunanistan’dan katılımcılar oldu.
  • 2014 – 630 kişi İnsan Haklarının Savunulması temalı Türkiye’de Ankara, İstanbul ve İzmir’den – Yurtdışından Almanya, Lüksemburg, Mısır, Uganda ve Yunanistan’dan katılımcılar oldu.

HİSAR JMUN Websitesi için tıklayınız.