×

HisarPlus

Bakış Açımız: “Değişim, dönüşüm, teknoloji ve inovasyon.” 

HisarPlus; Hisar Okulları’nda teknoloji, yaratıcılık ve inovasyon oluşumları çatısı altında öğrencilere sunulan fırsatları, öğrenme ortamlarını ve bu doğrultuda yürütülen tüm çalışmaları kapsayan yaratıcı bir platform olarak tanımlanmıştır.

Hisar Okulları’nda teknoloji ve inovasyon, eğitim sürecinin doğal bir parçası olarak yer almaktadır. Hedefimiz, öğrencilerimizin hızla gelişen teknolojiye kolaylıkla adapte olabilecek bilgi ve becerilere sahip, karşılaştığı problemlere farklı bakış açıları ile yenilikçi çözümler geliştirebilen, etkin ve üretken bireyler olarak mezun olmalarını sağlamaktır.

Öğrencilerimizin, içinde bulunduğumuz dijital çağın gerektirdiği, Yaratıcılık ve Yenilikçilik, İletişim ve İşbirliği, Araştırma ve Eleştirel Düşünme, Problem Çözme ve Karar Verme, Algoritmik Düşünme ve Programlama, Dijital Vatandaşlık ve Farkındalık, Tasarım ve Üretim, Girişimcilik ve İnovasyon becerlerine ulaşmalarını hedeflemekteyiz.

Hisar Okulları, bu becerilerin kazandırılması için STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) eğitim modelinin yanı sıra, disiplinlerarası, çok disiplinli ve disiplinlerötesi yaklaşım içinde sanat ve tasarımın STEM ile bütünleştirilmesi gerektiğine inanarak STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) eğitim modelini de benimsemiştir.

Bu bilgiler doğrultusunda Hisar Okulları için ortaya çıkan STE(A)M eğitimi modelinde, Hisar öğrencileri, misyonumuzda da belirtildiği üzere- eleştirel düşünce ve etkin işbirliği ile dünyaya anlamlı katkılar sunarak keşfedip geliştirmek üzere STE(A)M çalışmalarını sürdürürler. Deney ve gözlem odaklı derslerde edindiği akademik bilgi ve becerinin gücüyle, gerçekleştirilen ders içi ve ders dışı etkinliklerde mühendislik süreçlerini içselleştiren öğrenciler, tespit ettikleri sorunlara çözüm üretmeyi hedeflerler. Henüz adı konulmamış geleceğin mesleklerine hazırlanan Hisar öğrencileri, STE(A)M kazanımlarının Hisar Okulları ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmesi ile Türkiye ve dünyanın İnovasyon Liderleri olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. STEM ve STE(A)M konularında ayrıntılı bilgi için: European SchoolnetScientixStem Education Coalition.

Bu kapsamda okul ekosisteminde, öğrencilerimizin gerek öğrenme ortamının birer parçası gerek kendi öğrenmelerinin gerçek sahipleri olmalarını sağlamak üzere müfredat, yöntem ve öğrenme ortamlarının değişim ve dönüşüm süreçlerinin teşvik edilmesinin yanı sıra, öğrencilerimize yeni bakış açıları ve deneyimler kazandıracak yurt içi ve yurt dışı proje, yarışma ve etkinliklerde yer almalarını sağlamak esastır.

Akademik süreçler: Hisar Okulları bünyesinde verilen tüm dersler gibi STE(A)M alanındaki zorunlu ve seçmeli derslerde de öğrencinin etkin katılımı amaçlanır. Hem ders içerikleri, hem de ölçme değerlendirme süreçleri, Hisar Okulları öğrencilerinin özellikleri dikkate alınarak hazırlanır ve geleceğin inovasyon liderlerini yetiştirme hedefi ile hareket edilir. Yurt dışı ve yurt içi yaz okullarına katılımlarıyla da öğrencilerin farklı ve etkin uygulama örneklerine ulaşmaları sağlanır.

Öğrenme Alanları: Hisar Okulları’nda öğrencilerin öğrenme alanlarının birer parçası olmakla kalmayıp, aynı zamanda kendi öğrenme süreçlerinin de sahibi olmalarını destekleyecek, onların yeni ve özgün fikirler geliştirmelerini ve bu fikirleri ürüne dönüştürmelerini sağlayacak şekilde özelleştirilmiş esnek öğrenme ortamları tasarlanmıştır.

Kulüp Etkinlikleri: Hisar Öğretmenleri tarafından yürütülen STE(A)M odaklı kulüplerde öğrencilerin, dersler ve okul sonrası çalışmalar arasında kurdukları etkileşim onlara ilgi alanları doğrultusunda profesyonel çalışmalar yapma imkanı sağlar.

Ders Dışı Etkinlikler: Öğrencilerin organizasyon ve uygulama sürecinde aktif rol alacağı, ulusal ve uluslararası bağlantılı etkinlik, turnuva ve yarışmalar aracılığı ile proje tabanlı eğitim ve ayrıca öğrencilerin süreç ve ürün geliştirme becerileri desteklenir.

İnovasyon İşbirlikleri: Günümüze damgasını vuran gelişme ve uygulamaların yakından takip edilebilmesi, aynı zamanda üniversiteler, özel sektör, iş dünyası ve kamu sektörü ile işbirlikleri geliştirilmesi, saha gezileri ve vaka çalışmaları yürütülmesi, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla olduğu kadar sivil toplum kuruluşları ile de İnovasyon Staj Ağı geliştirilmesi, bunlara ek olarak Hisar mezunları işbirlikleri ile İnovasyon Mentor Ağı kurulması hedeflenen oluşumlar arasındadır. Bu hedef doğrultusunda alanında önde gelen uzmanların katılımı ile Hisar Teknoloji ve İnovasyon Danışma Kurulu kurulmuştur.