×

Girişimcilik, İnovasyon ve Tasarım Odaklı Düşünme

“Being entrepreneurial isn’t just about starting companies. It is about having a vision and making it a reality. It is a way of thinking that can be learned and practiced.”

Girişimcilik ve inovasyon konularının okul müfredatlarında yer alması günden güne daha fazla önem kazanmaktadır. Öğrencilerimizi gelecek iş hayatlarına hazırlamak, yaratıcı ve ilham verici düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek Hisar Okulları olarak önceliğimizdir. Hedefimiz, öğrencilerimizi girişimci bir düşünce yapısı ile inovasyon süreçlerini kullanan ve problemlere çözüm odaklı bir bakış açısı ile yaklaşan bireyler olarak mezun etmektir.

Girişimcilik ekosisteminin dünya çapında hızlı bir şekilde büyümesi ile birlikte onlara destek veren, mentorluk sağlayan ve yatırımcı ile girişimciyi buluşturan incubator center olarak bilinen kuluçka merkezlerinin sayısı hızla artmaktadır. Kuluçka merkezleri girişimcilerin haklarının korunması, patent başvurularının yapılması, mali destek ve danışmanlık sağlanması ve elbette doğru girişimlerin doğru yatırımcılarla buluşması konularında kritik rol oynamaktadır.

Tüm bu süreçler hakkında farkındalık yaratmak, öğrencilerimize bir fikri hayata geçirmek için hangi aşamalardan geçilmesi gerektiğini anlatmak ve deneyimlemelerini sağlamak değişen dünya koşullarına uyum sağlayan öğrenciler yetiştirebilmemizi sağlamak için oldukça önemlidir. Bu amaçla öğrencilerimizin iş dünyası, üniversiteler ve kuluçka merkezleri ile iletişimde olmaları, projeler geliştirmeleri ve fikirlerini hayata geçirmeleri konusunda uygun ortamları yaratıyor ve onları destekliyoruz.

ideaLab, öğrencilerimize projelerini hayata geçirebilecekleri, prototipleyecekleri ve girişimcilik ekosistemini deneyimleyecekleri uygun bir ortam sunmaktadır. Bu alanda ortaya çıkan projeler yurt içi ve yurt dışı pek çok önemli konferanstan kabul almakta ve öğrencilerimiz projelerini üniversiteler, eğitim ve iş hayatının önemli temsilcileri ve yatırımcılara sunma şansı yakalamaktadır. Bu projelerin patent alması, startup projeleri olarak hayata geçmesi için üniversiteler ve iş dünyası ile iletişim halinde çalışıyor ve inovasyon işbirliklerini hayata geçiriyoruz.

Üniversiteler, özel sektör, iş dünyası ve kamu sektörü ile işbirlikleri geliştirilmesi, saha gezileri ve vaka çalışmaları yürütülmesi, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla olduğu kadar sivil toplum kuruluşları ile de İnovasyon Staj Ağı geliştirilmesi, bunlara ek olarak Hisar mezunları işbirlikleri ile İnovasyon Mentor Ağı kurulması hedeflenen oluşumlar arasındadır. Bu hedef doğrultusunda alanında önde gelen uzmanların katılımı ile Hisar Teknoloji ve İnovasyon Danışma Kurulu kurulmuştur.

Farklı seviyelerde sunduğumuz bilgisayar bilimleri dersleri aracılığıyla Girişimcilik stratejileri ve inovasyon süreçleri kapsamında pek çok proje ve içerik ile desteklediğimiz Girişimcilik, İnovasyon ve Tasarım Odaklı Düşünme müfredatımız aşağıdaki konuları kapsamaktadır.

  • İnovasyon Döngüsü
  • Yaratıcı Özgüven ve Başkalarına İlham Verme
  • Girişimci Düşünce Yapısı
  • Tasarım Odaklı Düşünme
  • Girişimcinin Vizyon, Misyon ve Stratejisi

Bu kapsamda ele aldığımız konulardan biri tasarım odaklı düşünme yaklaşımıdır. Tasarım odaklı düşünme, gerçek sorunlara çözüm üretme, devam eden süreçleri iyileştirme ve inovatif bir yaklaşım ile sorunun değil çözümün bir parçası olma yolunda gereken adımları kapsayan bir problem çözme metodolojisidir. Stanford Üniversitesi’nde geliştirilmiş ve kullanılmış olan bu yaklaşım Hisar Okulları’nda aynı bakış açısı ve müfredat kullanılarak uygulanmaktadır.  

Tasarım Odaklı Düşünme süreci, probleme çözüm önermeden önce problemi anlamaya, yorumlamaya ve analiz etmeye odaklanır ve aşağıda belirtilen adımları kapsar;

  1. Aşama: Empati Kurma:  “Bir zorlukla karşı karşıyayım, buna nasıl yaklaşabilirim?”
  2. Aşama: Yorumlama: “Bir şey öğrendim, onu nasıl yorumlayabilirim?”
  3. Aşama: Fikir Üretme: “Bir imkan var, ne ortaya çıkarmalıyım?”
  4. Aşama: Prototipleme: “Nasıl bir prototip tasarlayabilirim?”
  5. Aşama: Test Etme: “Çözüm işe yaradı mı?”

Okulumuzda tüm seviyelerde bilgisayar bilimleri müfredatlarımızın önemli konularından biri olarak tasarım odaklı düşünme, inovasyon ve girişimcilik müfredata dahil edilmiş, seçmeli dersler ve projelerle de desteklenen süreç okulda bu konuda bir ekosistem oluşturulmasına katkı sağlamıştır. Bunun yanında bu akademik yılda ilk kez içeriğini büyük bir titizlikle geliştirdiğimiz Senior Projects: Tasarım Odaklı Düşünme & Girişimcilik / Design Thinking and Entrepreneurship dersi öğrencilerimize  seçmeli olarak sunulmuştur.

Girişimcinin Vizyon, Misyon ve Stratejisi başlığında ele aldığımız konular ile ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Öğrencilerimizi belirtilen alanlarda desteklemek amacı ile uyguladığımız müfredatın ve sunduğumuz derslerin yanısıra katılım sağladığımız etkinlik ve projeler de öğrencilerimizin gelişimini önemli ölçüde desteklemektedir.

2013 yılından bu yana içinde bulunduğumuz Technovation Challenge ile programlama, ürün geliştirme, girişimcilik ve liderlik konularında çalışılmaktadır. Ortaokul ve lise düzeyinde  çok sayıda öğrenci ile proje kapsamında küresel bir problem ele alınarak, çözüme odaklanan bir mobil uygulama geliştirilmekte ve uygulamayı hayata geçirmek için kapsamlı bir iş planı ile süreç tamamlanmaktadır.

Technovation Challange 2018-19

Technovation Student Project Workbook

Katılım gösterdiğimiz bir diğer organizasyon FRC: First Robotics Competition, lise öğrencilerimizden oluşan robotik takımımız yarışma öncesinde, işbirliği içinde çalışarak verilen görevleri başarıyla yapabilen bir robot tasarlamakta ve mekanik, elektronik, programlama konularında pek çok bilgi, beceri ve deneyim kazanmaktadır. Takımın önemli bir parçası olan business - entrepreneurship / iş - girişimcilik grubu öğrencileri takımlarının görsel ve kurumsal kimliğini oluşturma, sosyal medya iletişimini yürütme, sponsorluk ve kaynak geliştirme konularında bir çok çalışma yürütmektedir. Bu çalışmalar sırasında öğrenciler kendilerini ve fikirlerini ifade edebilme, sunum yapma, kaynak bulma,  marka yaratma ve girişimcilik becerilerini üst düzeyde geliştirmektedir.

Önem verdiğimiz ve öğrencilerimizi katılımları yönünde desteklediğimiz etkinliklerden bir diğeri de Hackathon’lardır. Öğrencilerimizin, dijital dünyada girişimcilik ve uygulama geliştirme konularında deneyim kazanmalarını sağlayan Hackathonlar üniversite yaşamı ve iş dünyası ile ilgili pek çok konuda paha biçilmez deneyimler sunmaktadır.