Üyeler

Hisar Okullan bünyesinde, STEAM (Science/Fen, Technology/Teknoloji, Engineering/ Mühendislik, Art/ Sanat ve Mathematics/ Matematik) kapsamında yürütülen çok disiplinli ve disiplinler arası çalışmaları ve etkinlikleri teşvik etmek ve geliştirmek için bir İnovasyon Merkezi kurulması kararı alınmıştır.

Hisar İnovasyon Merkezi Üyeleri  
Mahir Badem Koordinatör 
Bahadır Yıldız  Üye
Dilara Vardar  Üye
Erkan Çermik Üye
Nihan Şehsuvaroğlu Üye
Sedat Yalçın Üye
Tayfur Şansan  Üye
Utku Öztekin Üye
Yunus Emre Doğan Üye