×

Fark Yaratan Öğrenme Ortamları

Hisar Okulları, eğitimin her alanında teknolojinin eşsiz fırsatlar ve deneyimler sunduğunu, öğrenenin kendi hızında ilerlemesini ve farklı kaynaklardan bilgiye ulaşmasını mümkün kıldığını, zaman ve mekan sınırlarının dışına çıkılarak öğrenmenin en etkin şekilde gerçekleştiğini benimsemiş ve bunu eğitim felsefesinin merkezine almıştır.

Bu kavram çerçevesinde öğretmen tek bilgi kaynağı olmadığı gibi okul da tek öğrenme ortamı değildir. Dolayısıyla, öğretmenin rolü de mentor, öğrencisiyle beraber öğrenen ve deneyimleyen olarak değişmekte iken klasik sınıf ortamından yeni öğrenme ortamlarına dönüşüm ihtiyacı ortaya çıkmış ve yeni öğrenme ortamları kavramı okulların gündeminde yer almaya başlamıştır. Bu kavram öğrenmenin dört duvarı olan kapalı bir sınıf ortamı ile sınırlandırılması yerine, sınıf dışına taşarak okulun her alanında devam eden, hatta okul sınırlarını aşan bir hale gelmesini; okul ortamında ve öğrenme tasarımlarında yapılacak değişikliklere yönelik uygulamaları içermektedir.

Bu yaklaşım okulun içerisindeki mobilyaların tasarımından, kullanılan sıra ve sandalyelere, öğrencilere sağlanan dijital kaynaklara, müfredata ve internet hizmetlerine kadar; öğrenmeye dair her konuda bir iyileştirmeyi hedeflemektedir.

Esnek Öğrenme Ortamları

Yenilikçi ve esnek öğrenme ortamları kavramı, açık ve farklı alanlardan oluşan; öğrencilerin daha rahat hareket edebileceği, kolaylıkla grup ya da bireysel çalışma yapabilecekleri, ihtiyaca göre ortamın tasarımını değiştirebilecekleri, her an birbirleriyle ve dünyayla iletişim kurabilecekleri, kısacası öğrenme sürecine daha fazla dahil olabilecekleri öğrenme alanlarını ifade etmektedir. Bu doğrultuda okul ekosistemlerinde köklü bir değişim önümüzdeki yıllarda hepimizin üzerinde çalıştığı en temel konulardan biri olacak gibi gözükmektedir.

Hisar Okulları'nda yenilikçi ve esnek öğrenme ortamlarını ifade eden ideaLab, pek çok ilham verici ders, proje, etkinlik ve çalışmanın yürütüldüğü öğrenci ve öğretmeni ile birlikte yaşayan, gelişen ve üreten ortamlardır. Bu ortamların hayata geçirilmesinde kilit noktalar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Alan Tasarımları

Bu ortamlar, grup ve bireysel çalışma alanları, depolama alanları, seminer ve eğitim alanlarının yanı sıra robotik, 3D tasarım ve elektronik çalışmalarının yapılabileceği şekilde şeffaflık ve doğal bir akış içinde yapılandırılmıştır. 

Bu süreçte; grafik tasarım, multimedya, girişimcilik ve inovasyon konularının gereklilikleri dikkate alınarak esnek ve ilham verici alanlar oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Bu yapılanma Bilgisayar Eğitimi Bölümü/ Computer Science (CS) öğretmenleri ve öğrenciler ile birlikte gerçekleştirilmiştir. Süreç boyunca empati odaklı bir problem çözme yöntemi olan “Tasarım Odaklı Düşünme” yaklaşımı dikkate alınarak ilerlenmiştir. Bu yaklaşım kapsamında, Problemi Belirleme ve Empati, Tanımlama ve Analiz, Fikir Üretme ile Prototip test aşamaları tekrar eden bir döngüde ele alınmıştır. Bu bakış açısı ile organik bir yapıya sahip olan öğrenme alanlarımız gelişmeye ve dönüşmeye devam etmektedir. 

Alan tasarımları; grup ve bireysel çalışma alanları, depolama alanları, seminer ve eğitim alanları, robotik, 3D tasarım, elektronik, grafik tasarım & multimedya, girişimcilik ve inovasyon konularının gereklilikleri dikkate alınarak görsel şeffaflık ve doğal bir akış içinde yapılandırılmıştır. Bu yapılanma Bilgisayar Eğitimi Bölümü/ Computer Science (CS) öğretmenleri ve öğrenciler ile birlikte gerçekleştirilmiştir. Süreç boyunca insan ve empati odaklı bir problem çözme yöntemi olan “Tasarım Odaklı Düşünme” yaklaşımı dikkate alınarak ilerlenmiştir. Bu yaklaşım kapsamında “problemi belirleme & empati”, “tanımlama & analiz”, “fikir üretme”, “prototip” ve “test” aşamaları tekrar eden bir döngüde ele alınmıştır.

Bu bakış açısı ile organik bir yapıya sahip olan öğrenme alanlarımız gelişmeye ve dönüşmeye devam etmektedir.

Malzemeler ve Projeler

ideaLab’de bulunan malzemeler, öğrencilerimizi Bilgisayar Bilimleri alanında verilen tüm dersler, projeler,yarışmalar, etkinlikler ve bireysel üniversite portfolyoları doğrultusunda destekleyecek ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri yansıtacak şekildedir. Elektronik, programlama, tasarım ve üretim süreçlerinde kullanılan sarf ve elektronik malzemeler: Lego, Robotik malzemeleri, Arduino, RaspberryPi, 3D printer, IOT için sensörler, Microbit gibi malzemeler bu kapsamda kullanılmaktadır.

Zaman Yönetimi

Öğrenciler ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü öğretmenleri zaman yönetimini kendi programlarını dikkate alarak planlamaktadır. Öğrencilerimize okul sonrası ve hafta sonları çalışma fırsatı sunulmuş ve okulumuz ders saatleri dışında da yaşayan bir öğrenme ortamına dönüşmüştür.

Kolay Erişim 

ideaLab, kendi öğrenmesinin sahibi olan tüm öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin kullanımına sürekli olarak açıktır. Bu alanı kullanan öğrencilerimiz çok değerli deneyimlerin yanı sıra birlikte çalışma kültürü kazanmaktadır. Malzemelerin ve mekanın kullanımı, sorumluluk alma, çalıştığı alanın düzenini sağlama, zaman yönetimi, paylaşma ve akran desteği bu kültürün önemli bileşenleridir.

Disiplinler Arası Bağlantılar

Bu alanlarda yürütülen tüm derslerde, kulüplerde ve projelerde, Bilgisayar, Matematik, Fen, Sanat, Dil, Sosyal Bilimler gibi disiplinler arası güçlü bağlantılar kurularak STE(A)M çalışmalarına imkan tanıyan ve destekleyen bir yaklaşım tercih edilmiştir. Disiplinler arası sınırlar ortadan kaldırılarak tümden bir öğrenme ortamı yaratılmıştır.

Güvenlik

ideaLab'de çalışan tüm öğrenciler ve öğretmenler, riskleri ve güvenlik ihtiyaçlarını nasıl değerlendirecekleri konusunda eğitim almıştır. Güvenlik konusunda titiz bir çalışma yürütmek hepimizin önceliğidir.

Büyük Fikirler için Küçük Oda: ideaLab

Öğrenciler idea Lab’i küçük fikirlerin daha büyük fikirlere dönüştüğü bir ortam olarak tanımlıyorlar.

2010 yılında, küçük bir odadan ibaret olan çalışma alanı yıldan yıla değişip gelişerek idea Lab adı ile yenilikçi ve esnek bir öğrenme alanına dönüşmüştür. Bu değişim ve dönüşüm, yalnızca fiziksel olarak bir alanın yapılandırılmasını ve kullanılmasını değil, bir fikrin hayat bulmasını ifade etmektedir. Çalışma ve düşünme şeklinin, öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin, müfredatın ve okul ortamını oluşturan pek çok değişkenin dönüşümünü anlatmakta ve okulu tümden bir öğrenme alanına dönüştürmektedir

ideaLab, öğrencilerin öğrenme, problem çözme ve birlikte çalışma becerileri etrafında şekillenen bir öğrenme alanıdır. Öğrencilerimiz için üniversiteye gitmeden ve mesleklerini seçmeden önce potansiyellerini ortaya koydukları bir öğrenme ve yaşam alanı olan ideaLab hepimize ilham vermektedir.

Bu ilham ve çalışma kültürü Hisar toplumunun eğitimi yeniden düşünmesine ve öğrenme ortamlarının yeniden tasarlanmasına neden olmaktadır. 

Daha iyi bir öğrenme deneyimi için, öğretim stratejileri, müfredat ve öğrenme ortamları güçlü bir kombinasyon oluşturmaktadır. Bu doğrultuda esnek kelimesi anahtardır; esnek müfredat, esnek öğrenme ortamları ve esnek öğrenme stilleri. Böylece öğretmenler ve öğrenciler daha fazla keşfetme ve daha fazla öğrenmeye odaklanma şansı bulabilmektedir.

Öğretmekten Öğrenmeye Doğru İlerleyen Bir Yolculuk

ideaLab'in en güçlü yanı, öğretmenler ve öğrencilerin birlikte yeni bir öğrenme ortamı yaratılması için aynı heyecanla emek vermesi, projenin onlarla birlikte büyümesi, gelişmesi ve dönüşmesidir.

Bu alan kullanılmaya başladığı günden bu yana öğrenciler arasında öğrenme tutkusu günden güne büyürken, öğrenciler kendi zamanlarını, öğrenme materyallerini ve süreçlerini yönetmeye başladılar.

Öğrencilerimiz, ideaLab’de, arcade oyunu, drone çalışmaları, yüz-duygu tanıma cihazları, IOT projeleri, RaspberryPi, Arduino, Microbit gibi çeşitli boyut ve teknolojilere ait çok sayıda ilginç, garaj tipi proje üzerinde çalışıyor. Yurt içi ve yurt dışı birçok proje, konferans ve hackathona da düzenli olarak katılım gösteren ve ev sahipliği yapan öğrencilerimiz, kendi potansiyellerini ve hayallerini gerçekleştirme fırsatı buluyor.

Öğrencilerimizin ideaLab'de yaptıkları projeler üniversite yaşamlarında büyük katkı sağlamaktadır. MIT, CMU, PRINCETON, STANFORD, UPEN gibi seçkin üniversitelerde eğitimlerine devam ederlerken, Hisarda oluşturdukları portfolyolar ve CS alanında edindikleri deneyimlerden yararlanmaktadırlar. Mezunlarımız idea Lab ile bağlantılarını devam ettirmekte, mentorlukları ile pek çok öğrencimize ve projeye destek vermektedir.

Yaşayan, Değişen ve Dönüşen Öğrenme Ortamları

Bu alanlarda çalışan öğrenciler öğrenme süreçlerine yönelik çok değerli kazanımlar elde ediyor, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alıyor ve öğrenmenin Yap, Hata Yap, Öğren, Tekrar Et / Make, Fail, Learn and Repeat adımlarını içeren bir süreç olduğunun farkına varıyorlar.

Öğrencilerimizin öğrenmeye karşı tutkuları ve motivasyonları idea Lab’in her yıl ihtiyaçlar doğrultusunda gelişmesini ve büyümesini sağlamaktadır. ideaLab; idea Lab Multimedya, idea Lab Fabrication ve idea Lab A-B-C blok alanlarını kapsayacak şekilde çeşitlenerek yaşayan bir öğrenme alanı olarak gelişmeye devam etmektedir.

IdeaLab 

Programlama, robotik, grafik tasarım, multimedya, elektronik, 3 boyutlu tasarım, girişimcilik ve inovasyon, uygulama geliştirme ve prototip hazırlama gibi konularda çalışmak isteyen tüm öğrencilerimiz için yapılandırılmış bir çalışma alanıdır.

Bilgisayar Bilimleri alanında verilen tüm dersler ve farklı disiplinleri kapsayan projeler için kullanılan idea Lab, ulusal ve uluslararası yarışma ve etkinlikleri destekleyen malzemelerin yanı sıra, öğrencilerin bireysel ve grup projelerini hayata geçirmek için kullandıkları STE(A)M malzemelerini de içermektedir. Bilgisayar Bilimleri öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz için bir çalışma ve yaşam alanı olarak kullanılmakta böylece öğrenme sürekli devam etmektedir. Bu alan öğrencilerin kullanımına sürekli açık olacak bir şekilde yapılandırılmıştır.

IdeaLab Fabrication - Fab Lab

Öğrencilerimizin, Grafik Tasarım & Multimedya, 3 Boyutlu Tasarım, Robotik & Programlama kapsamında yaptıkları tasarımları ve prototipleri hayata geçirmek için CNC Cihazı ve 75W’lık Laser Cutter kullanılmaktadır. Öğrencilerimize ait tasarımları bu cihazlarla ahşap, metal veya pleksi plakalarda kesmeleri, metal üzerine işlemeleri mümkün olmaktadır.

Bu cihazlar ile birlikte okulumuzdaki Idea Lab fiziksel olarak Fab lab statüsüne ulaşmıştır. Okul binası dışında bahçede konumlandırılan bu alan bilgisayar öğretmenlerimizin mentorluğunda kullanılmaktadır. Böylece öğrencilerimiz mekanik, mühendislik ve tasarım alanlarında 1:1 prototipleme, ürün tasarımları, dijital-interaktif ve yaratıcı projelere imza atmaktadır.

IdeaLab Multimedia

Grafik tasarım ve multimedya, robotik (FLL, lego) elektronik, 3 boyutlu tasarım, yeşil ekran çalışmaları, girişimcilik ve inovasyon, uygulama geliştirme ve prototip hazırlama gibi konularda çalışmak isteyen tüm öğrencilerimiz için yapılandırılmış bir çalışma alanıdır.

Bilgisayar Bilimleri alanında verilen tüm tasarım derslerini ve farklı disiplinleri kapsayan projeleri destekleyen malzemelerin yanı sıra ulusal ve uluslararası yarışmalar, üniversite hazırlık portfolyo çalışmaları, öğrencilerin bireysel  ve grup projelerini hayata geçirmek için kullandıkları bu alan eğitim teknolojileri alanında verilen öğretmen eğitimlerine de ev sahipliği yapmaktadır. Bilgisayar Bilimleri öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz için bir çalışma ve yaşam alanı olarak kullanılmakta böylece öğrenme sürekli devam etmektedir. Bu alan öğrencilerin kullanımına sürekli açık olacak bir şekilde yapılandırılmıştır.

Mekatronik Atölyesi

Hisar Okulları’nda uzun sürelerdir çalışmalarına devam eden İnovasyon ve Robotik Kulübü çalışmalarının genişlemesi ve öğrencilerin uzun süreli projelerinde sabit bir alana ihtiyaç duymasıyla ortaya çıkan Mekatronik-Robotik Atölyesi, her sene ihtiyaca ve daha önemlisi atölyeyi kullanan öğrencilerin kullanım alışkanlıklarına göre şekil ve düzen değiştirmektedir.

Hisar’da 2014 yılında başlayan FRC (FIRST Robotics Competition) çalışmalarıyla yapısı değişen Atölye, küçük bir masayı doldurmakta zorlanan üretim malzemeleri ile çıktığı yolda, çalışan takımların aynı zamanda girişimcilik ve iş yönetimi konusundaki çalışmalarıyla elde ettiği sponsorluk ve bağışlarla çok daha kapsamlı üretim süreçlerini destekleyebilecek yapıya ulaşmıştır.

Bugün aynı anda 25’ten fazla öğrencinin çalışmalarını sürdürebileceği teknik altyapıya sahip Atölye, öğrenciler için sadece çalışma alanı değil bir sosyal alan olarak da kullanılmaktadır.

Seneler içinde değişen yapısıyla sadece robotik çalışmalarının değil, fen temelli bir çok deneysel çalışmanın gerçekleştirebildiği Deney Hazırlık Laboratuvarı ile birleşen Atölye, robotik ve mekatronik eğitiminde fizik temelli bir yaklaşım için gerekli birçok uygulamanın gerçekleşebileceği yapıya ulaşmıştır. Öğretmenlerin de yönlendirmesiyle, ürünlerin gözlem, deney ve ispat süzgecinden geçerek ortaya çıktığı atölye organik bir yapıya böylece ulaşmıştır.

Eureka Araştırma Laboratuvarı*

Okullarımızda bulunan  Fen ve Teknoloji, Fizik, Kimya ve Biyoloji Laboratuvarlarına ek olarak ileri düzeyde bilimsel araştırmalar, deney ve projeler yapmak isteyen öğrencilerimiz ihtiyaçlarına göre tasarlanmış bir öğrenme alanıdır. Öğrencilerimizin kalıcı olarak öğrenme, analitik düşünme ve yorumlayabilme becerilerinin desteklenmesiyle ulusal ya da uluslararası yarışma, konferans, turnuva gibi organizasyonlara tam donanımlı olarak hazırlanmalarını hedefler. Öğrencilerimiz yıl boyunca bilimsel süreç basamaklarını bu laboratuvarda takip etmekte ve elde ettikleri verilerle bilimsel araştırma raporlarını tamamlaktadırlar. 

EUREKA Research Lab aynı zamanda Advanced Placement Physics, Biology ve Chemistry gibi ileri düzey derslerinin deney setlerinin hazırlandığı, bazen küçük gruplarda, yerinde uygulandığı laboratuvardır. AP müfredatının gerektirdiği resmi laboratuvarların oluşturulmasına imkan veren deney setleri ve cihazlarımız, bu yıl TEKFEN VAKFI’nın desteğinin de alınması ile günümüz ihtiyaçlarına cevap veren modern bir yapıya dönüştürülmüştür. Geleceği tasarlayacaklarına inandığımız  lise ve ortaokul öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur. 

*Tekfen Vakfı tarafından desteklenmiştir.