×

Fark Yaratan Kulüpler

 

Hisar STEM: Science Sparks Kulübü

Hisar Ortaokulu öğrencilerine  sunulan bu kulüp dersi ile öğrencilerin; öğrencilerin ilgi alanlarından yola çıkılarak kendi içinde astronomi, mühendislik ve tasarım projeleri, First Lego League (FLL), Eko-okul, World Wildlife Foundation (WWF) ve Global Science Leaders (GSL) olmak üzere çeşitli çalışma alanlarına ayrılmaktadır. Öğrenciler hem gayrı gruplar hem de birbirleri ile paylaşım yapacak gruplar halinde mentor öğretmenleriyle birlikte çalışmaktadırlar.

Mühendislik ve tasarım projelerini yürüten grup ile FLL gruplarının çalışmaları, 21. yy becerilerini, Mühendislik Tasarım Süreci (Engineering Design Process) basamaklarını kullanmaları, tasarım yapmaları, programlama ve mühendislik becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Bu çalışmaların içeriğini öğrencilerin Fen, Matematik, Bilişim-Teknoloji (STEM) derslerinde edindikleri bilgi ve kazanımlara ait uygulamalar, oluşturmaktadır. Ders öğrencilere lise Robotik, Matematik ve Fen Bilimleri alan derslerine hazırlık sağlayarak, lisede yapılacak olan aktiviteler, katılınacak yarışmalar  için deneyim kazandırmaktadır.

Evren ve etkileşimlerinin fiziğine dair kazanımlar bulunmaktadır. Astronomi atölyesi öğrencilerin evrenin, yıldızların, galaksilerin, atom ve moleküllerin ve hayatın ortaya çıktığı zaman ile ilgilenmelerine; bilim tarihinden alınan örneklerle mantıklı düşünme ve bilimin doğasını anlamalarına; evrende bulunan nesnelerin yaşlarını ve büyüklüklerini öğrenerek; zaman, büyüklük ve uzaklık ölçütleriyle ilgili daha somut düşünebilmelerine olanak sağlayacak çalışmaların yürütülmesini sağlayacaktır.

İhtiyaç duyulan gözlem ve ölçüm araçları sayesinde öğrenciye, bilimsel düşünme becerisi kazandırmak, Dünya ve insanın evrende çok küçük bir yer kaplıyor olmasına karşın sahip olduğu üstün yetenekleri sayesinde, evreni ve bileşenlerini her yönüyle tanımaya cesaret edebilmesinin önemini vurgulamak ve kavratmak, temel astronomik bakış açısını kavratmak, fizik ve matematik bilgisini somut olaylar karşısında kullanabilme yeteneği kazandırabilmek ve uzay bilimleri ile ilgili teknolojik yenilikleri bilmelerini sağlamak gibi hedefler yerine getirilecektir.

Çocuklar için Programlama Kulübü - Okulöncesi

Hepimiz biliyoruz ki çocuklar, etraflarındaki dünya ile iletişim kurarak öğrenirler, bundan yola çıkarak biz kodlama kulübümüzde çocukların dokunabileceği, hareketlerini gözlemleyebilecekleri somut objeler kullanarak onların öğrenmelerine katkı sağlamayı hedefledik.

İngilizce yapılan bu kulübümüzde, öğrencilerimize eleştirel düşünme ve problem çözme, yaratıcılık, işbirliği yapma ve iletişim kurma olarak adlandırılan 21. yüzyıl  temel becerilerini kazandırmayı hedefledik. Bu beceriler, öğrencilerimizin dijital çağda başarılı olmaları için oldukça önemlidir. Olayların sıralanması ve görevlerin yerine getirilmesi hakkında düşünmek için algoritmalar izlerler.

Kulübümüz dört hafta sürmektedir. Öğrenciler, ileri, geri, sağ, sol, yukarı, aşağı gibi yönsel dil ile tanışırlar. Birinci, ikinci, üçüncü gibi sıralama terimlerini öğrenirler ve bunları komutlarında nasıl kullanacaklarını bulurlar. Öğrenciler yön, konum ve hareket konularında düşünürken, matematik becerilerini anlamlı bir deneyimle birleştirerek kullanırlar. Verilen hücreler üzerine komutları takip ederek çizim yaparken, sayı sayma becerilerin geliştirirler. Daha sonra  Beebot’ lar ile tanışırlar. İkili gruplar halinde bu programlanabilir arıları özel halılar üzerinde seçtikleri yerlere ulaşmaları için kodlarlar. İki öğrenci kodlama oyunu oynarken, yönergeyi alan öğrenci aktif bir dinleyicidir ve böylelikle doğru bir şekilde kodlama görevini tamamlayabilir. Açık iletişim, işbirliği ve sırayla oynama, kodlama için gerekli temel becerilerdendir. Çocuklar kodlama blokları kullanarak Awbie’ye çilekleri toplamalarında yardımcı olurlar. Bir problemi çözerken öğrenciler birden fazla çözüm yolu olduğunu görürler ve kendileri için en etkili olan stratejiyi bulurlar.

Lego ile Kodlama - İlkokul

STEAM yaklaşımı ile hazırlanmış olan projeler ile blok tabanlı kodlama çalışmaları içeren Code with Lego kulübü öğrencilere hesaplamalı düşünme, algoritmik düşünme ve problemlere karşı çözüm üretme becerisi kazandırmayı hedeflemektedir. Kulüp etkinlikleri boyunca öğrenciler bir robotu tasarlayarak bu robotun belli görevleri yapabilmesi için gerekli kodları oluşturacaklardır. Kulüp etkinliklerimizde Lego We Do Eğitim setleri kullanılmaktadır.

Çocuklar için Programlama - İlkokul

Programming For Kids Kulübü ile öğrencilerin; algoritmik düşünme becerisi kazanmaları, durumlar arası ilişki kurmaları, yaratıcı düşünme ile problem çözme becerileri edinmeleri hedeflenmektedir. Kulüp çalışmalarında blok tabanlı programlama aracı Scratch ile kendi animasyonlarını ve oyun fikirlerini tasarlar ve geliştirirler. Öğrenciler elektronik komponentler ile iletkenlik durumlarını deneyimler, geliştirdikleri oyunlara elektronik komponentleri entegre ederler.

Hisar Maker Kulübü - Ortaokul

Bu kulüp, öğrencilerin hayal etme, tasarlama ve üretme becerilerinin geliştireceği çalışmalar yapmalarına olanak sağlayacak uygulamaların yürütülmesi sürecini kapsamaktadır. Maker Kulübü, öğrencilerin algoritmik düşünme, problem çözme, tasarım ve mühendislik, gerçekte var olan ya da olmayan nesneleri 3 boyutlu olarak görselleştirme ve onları değiştirebilme, programlama becerilerini geliştirme ve onları üretim ve tasarım odaklı projeler üretme konusunda destekleyecektir. Kulüp etkinliklerinde, 3 boyutlu tasarım programı, blok programlama araçları ve  temel elektronik ekipmanlar; micro:bit, makey makey kitleri gibi araçlar kullanılmaktadır. Kulüp öğrencilerinin programlama temelli proje ve yarışmalarda yer almaları kulübün hedeflerindendir.

Technovation Kulübü - Ortaokul

Tehcnovation Challenge kulübü öğrencilerimizin “mobil uygulama” geliştirerek problem çözmelerini hedeflemektedir. “Birleşmiş milletler sürdürülebilir kalkınma" başlıklarını baz alırlar; problemin çözümüne yönelik proje çalışmalarının yapılacağı ve bunların sonucunda ios veya android telefonlar için bir uygulama geliştirileceği bir kulüptür. Bu kulübümüz 2013 yılından beri ülkemizde yaptığı çalışmalar ile uluslararası ortamlarda öncülük etmiştir.

Öğrencilerimizin mobil uygulama geliştirme aşamalarını tanımaları ve deneyimlemeleri hedeflerimiz arasındadır. Ayrıca sketch kullanımı, veri analizi, fikir bulma, prototipleme, API kullanımı, veritabanı kullanımı,  proje sunumu, marka geliştirme,  iş modeli geliştirme, iş yönetimi, “canvas” yöntemi, proje sunum teknikleri ile uygulamalarını uluslararası yapılan “technovation challenge” yarışmasına hazırlamaları hedeflenmektedir.

Programlama ve Robotik Kulübü - Ortaokul

Bu kulüp, öğrencilerin algoritmik düşünme, problem çözme, tasarım ve mühendislik, programlama becerilerini geliştirecek ve onları üretim ve tasarım odaklı projeler üretme konusunda destekleyecektir. Kulübün bir parçası olarak temel elektronik ekipmanlar; arduino, makey makey, çeşitli sensörler, programlanabilir lego kitleri gibi malzemeler kullanılmaktadır. Bu kulüpte her öğrencinin bireysel veya grup olarak  farklı kategorilerde proje geliştirmesi veya sunması hedeflenmektedir. Öğrencilerin yıl içerisinde ulusal ve uluslararası etkinliklere katılması ve deneyim kazanması hedeflenmektedir.

Bu etkinliklerden bazıları aşağıdaki gibidir:

FLL: FIRST LEGO League programı 9-16 yaş arası gençlerin 10-14 haftalık bir süreç içinde her sene açıklanan ve küresel bir soruna yönelik temada, bir bilim insanı gibi çalışarak değerli kazanımlar elde etmelerini sağlar.

WRO: Dünya Robot Olimpiyatı  ilkokuldan üniversiteye dünyanın her yerinde tüm öğrencilerin fikir üretme ve problem çözme gibi yeteneklerini “düşündürücü ve eğitici robot turnuvaları ve aktiviteleri” düzenleyerek geliştirmeyi hedefler.

Coolest Projects: Öğrencilere yarattıkları harika fikirleri sergileme şansı veriyor. Yenilik, yaratıcılık, girişimcilik ve teknoloji becerilerine ilham verir ve ödüllendirir.

URC: Yapay Zeka ve İnsansı Robotlar konusunda dünyanın en önde gelen robotik markası olan UBTECH’in düzenlemiş olduğu bir robotik turnuvasıdır.

Robotex: Robotik festivali, Öğrencilerin çeşitli kategorilerde proje yaratmalarını hedefleyen bu projelerin sunulmasına olanak sağlayan aynı zamanda öğrencilerin robotik ve programlama alanında deneyim kazanmasını destekleyen bir etkinliktir.

Girişimcilik Kulübü - Lise

Öğrencilerimizi gelecek iş hayatlarına hazırlamak, yaratıcı ve ilham verici düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek önceliğimizdir. Hedefimiz, öğrencilerimizi girişimci bir düşünce yapısı ile inovasyon süreçlerini kullanan ve problemlere çözüm odaklı bir bakış açısı ile yaklaşan bireyler olarak mezun etmektir.

Girişimcilik ekosistemi hakkında farkındalık yaratmak, öğrencilerimizin bir fikri hayata geçirmek için hangi aşamalardan geçilmesi gerektiğini deneyimlemelerini sağlamak, değişen dünya koşullarına uyum sağlayan bireyler olarak yetişmelerine destek olmak amacı ile Girişimcilik Kulübü çalışmalarını yürütmektedir.

Süreç boyunca öğrencilerimiz;  problem analizi, iş fikri oluşturma ve analiz etme, prototip hazırlama ve sunma konularında çalışmalarını sürdürürken konu ile ilgili ulusal ve uluslararası yarışma, etkinlik ve konferansları da takip etmektedir.

Programlama ve Robotik Kulübü - Lise

Bu kulüp, öğrencilerin algoritmik düşünme, problem çözme, tasarım ve mühendislik, programlama becerilerini geliştirecek ve onları üretim ve tasarım odaklı projeler üretme konusunda destekleyecektir. Kulüp öğrencileri ile FRC, FTC,  WRO, Robot Challenge gibi yarışmalar bazında projeler hazırlamak kulübün hedefleri arasındadır.

Hisar Maker Kulübü - Lise

Öğrenciler bu kulüpte “digital fabrication" standartlarına göre elektronik, programlama, 3D ekosistemi ile  yeni bir proje planlayıp hızlı bir prototip oluştururlar.  Hedefimiz öğrencilerin proje geliştirme yöntemlerini baz alarak yenilikçi ürünler protiplemeleridir. Bu geliştirdikleri projeler ile uluslararası etkinlik, yarışma ve konferanslara katılmayı hedeflemektedir.