×

Fark Yaratan Öğrenme Ortamları

Yenilikçi ve esnek öğrenme ortamları kavramı, açık ve farklı alanlardan oluşan; öğrencilerin daha rahat hareket edebileceği, kolaylıkla grup ya da bireysel çalışma yapabilecekleri, ihtiyaca göre ortamın tasarımını değiştirebilecekleri, her an birbirleriyle ve dünyayla iletişim kurabilecekleri, kısacası öğrenme sürecine daha fazla dahil olabilecekleri öğrenme alanlarını ifade etmektedir. Bu doğrultuda okul ekosistemlerinde köklü bir değişim önümüzdeki yıllarda hepimizin üzerinde çalıştığı en temel konulardan biri olacak gibi gözükmektedir.

Bu kavram çerçevesinde, öğretmen tek bilgi kaynağı olmadığı gibi okul da tek öğrenme ortamı değildir. Dolayısıyla, öğretmenin rolü de mentor, öğrencisiyle beraber öğrenen ve deneyimleyen olarak değişmekte iken klasik sınıf ortamından yeni öğrenme ortamlarına dönüşüm ihtiyacı ortaya çıkmış ve yeni öğrenme ortamları kavramı okulların gündeminde yer almaya başlamıştır. Bu gündem öğrenmenin dört duvarı olan kapalı bir sınıf ortamı ile sınırlandırılması yerine, sınıf dışına taşarak okulun her alanında devam eden, hatta okul sınırlarını aşan bir hale gelmesini; okul ortamında ve öğrenme tasarımlarında yapılacak değişikliklere yönelik uygulamaları içermektedir.

Bu yaklaşım okulun içerisindeki öğrenme ortamlarının, ortak alanların ve mobilyaların tasarımından, kullanılan sıra ve sandalyelere, öğrencilere sağlanan dijital kaynaklara, müfredata ve internet hizmetlerine kadar; öğrenmeye dair her konuda bir iyileştirmeyi hedeflemektedir.

IdeaLab

2010 yılında, küçük bir odadan ibaret olan bilgisayar bölümü çalışma alanı yıldan yıla değişip gelişerek ideaLab adı ile yenilikçi ve esnek bir öğrenme alanına dönüşmüştür. Bu değişim ve dönüşüm, yalnızca fiziksel olarak bir alanın yapılandırılmasını ve kullanılmasını değil, bir fikrin hayat bulmasını ifade etmektedir. Çalışma ve düşünme şeklinin, öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin, müfredatın ve okul ortamını oluşturan pek çok değişkenin dönüşümünü anlatmakta ve okulu tümden bir öğrenme alanına dönüştürmektedir.

ideaLab, öğrencilerin öğrenme, problem çözme ve birlikte çalışma becerileri etrafında şekillenen bir öğrenme alanıdır. Öğrencilerimiz için üniversiteye gitmeden ve mesleklerini seçmeden önce potansiyellerini ortaya koydukları bir öğrenme ve yaşam alanı olan ideaLab hepimize ilham vermektedir. Bu ilham ve çalışma kültürü Hisar toplumunun eğitimi yeniden düşünmesine ve öğrenme ortamlarının yeniden tasarlanmasına neden olmaktadır.

Daha iyi bir öğrenme deneyimi için, öğretim stratejileri, müfredat ve öğrenme ortamları güçlü bir kombinasyon oluşturmaktadır. Bu doğrultuda esnek kelimesi anahtardır;

-       Esnek Müfredat

-       Esnek Öğrenme Ortamları

-       Esnek Öğrenme Stilleri

Böylece öğretmenler ve öğrenciler daha fazla keşfetme ve daha fazla öğrenmeye odaklanma şansı bulabilmektedir. Bu ortamlar, grup ve bireysel çalışma alanları, depolama alanları, seminer ve eğitim alanları ile brilikte şeffaflık ve doğal bir akış içinde yapılandırılmıştır, organik bir yapıya sahip olan öğrenme alanlarımız her gün gelişmeye ve dönüşmeye devam etmektedir.

ideaLab, kendi öğrenmesinin sahibi olan tüm öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin kullanımına sürekli olarak açıktır. Bu alanı kullanan öğrencilerimiz STEAM projelerinin yanı sıra birlikte çalışma kültürü kazanmaktadır. Malzemelerin ve mekanın kullanımı, sorumluluk alma, çalıştığı alanın düzenini sağlama, zaman yönetimi, paylaşma ve akran desteği bu kültürün önemli bileşenleridir.

Bu alanlarda yürütülen tüm derslerde, kulüplerde ve projelerde, Bilgisayar, Matematik, Fen, Sanat, Dil, Sosyal Bilimler gibi disiplinler arası güçlü bağlantılar kurularak STE(A)M çalışmalarına imkan tanıyan ve destekleyen bir yaklaşım tercih edilmiştir. Disiplinler arası sınırlar ortadan kaldırılarak tümden bir öğrenme ortamı yaratılmıştır.

Öğrenciler ideaLab’i küçük fikirlerin daha büyük fikirlere dönüştüğü bir ortam olarak tanımlıyorlar.

 

Öğretmekten Öğrenmeye Doğru İlerleyen Bir Yolculuk

ideaLab'in en güçlü yanı, öğretmenler ve öğrencilerin birlikte yeni bir öğrenme ortamı yaratılması için aynı heyecanla emek vermesi, projenin onlarla birlikte büyümesi, gelişmesi ve dönüşmesidir. Bu alan kullanılmaya başladığı günden bu yana öğrenciler arasında öğrenme tutkusu günden güne büyürken, öğrenciler kendi zamanlarını, öğrenme materyallerini ve süreçlerini yönetmeye başladılar.

Yurt içi ve yurt dışı birçok proje, konferans ve hackathona da düzenli olarak katılım gösteren ve ev sahipliği yapan öğrencilerimiz, burada kendi potansiyellerini ve hayallerini gerçekleştirme fırsatı buluyor. Öğrencilerimizin ideaLab'de yaptıkları projeler üniversite yaşamlarına da büyük katkı sağlamaktadır. STEAM alanında Massachusetts Institute of Technology, Carnegie Mellon, Princeton, Stanford, UPEN, Georgia Institute of Technology, Imperial College, Johns Hopkins, UCLA, UC Berkeley, University of Illinois Northwestern, Purdue University, University Of Worcester gibi seçkin üniversitelerde eğitimlerine devam ederlerken, okulumuzda oluşturdukları portfolyolar ve edindikleri deneyimlerden çokça yararlanmaktadırlar. Mezunlarımız okulumuz ile bağlantılarını devam ettirmekte, mentorlukları ile pek çok öğrencimize ve projeye destek vermektedir.

Yaşayan, Değişen ve Dönüşen Öğrenme Ortamları

Öğrencilerimizin öğrenmeye karşı tutkuları ve motivasyonları ideaLab’in her yıl ihtiyaçlar doğrultusunda gelişmesini ve büyümesini sağlamaktadır. ideaLab; ideaLab Multimedya, ideaLab Fabrication ve ideaLab ilkokul, ortaokul ve lise alanlarını kapsayacak şekilde çeşitlenerek yaşayan bir öğrenme alanı olarak gelişmeye devam etmektedir.

 

IdeaLab Fabrication

Öğrencilerimizin, Grafik Tasarım & Multimedya, 3 Boyutlu Tasarım, Robotik & Programlama kapsamında yaptıkları tasarımları ve prototipleri hayata geçirmek için CNC Cihazı ve 75W’lık Laser Cutter kullanılmaktadır. Öğrencilerimize ait tasarımları bu cihazlarla ahşap, metal veya pleksi plakalarda kesmeleri, metal üzerine işlemeleri mümkün olmaktadır. Bu cihazlar ile birlikte okulumuzdaki ideaLab fiziksel olarak Fab lab statüsüne ulaşmıştır. Okul binası dışında bahçede konumlandırılan bu alan bilgisayar öğretmenlerimizin mentorluğunda kullanılmaktadır. Böylece öğrencilerimiz mekanik, mühendislik ve tasarım alanlarında 1:1 prototipleme, ürün tasarımları, dijital-interaktif ve yaratıcı projelere imza atmaktadır.

IdeaLab Multimedia

Grafik tasarım ve multimedya, yeşil ekran çalışmaları, girişimcilik ve inovasyon, uygulama geliştirme ve prototip hazırlama gibi konularda çalışmak isteyen tüm öğrencilerimiz için yapılandırılmış bir çalışma alanıdır.

Bilgisayar Bilimleri alanında verilen tüm tasarım derslerini ve farklı disiplinleri kapsayan projeleri destekleyen malzemelerin yanı sıra ulusal ve uluslararası yarışmalar, üniversite hazırlık portfolyo çalışmaları, öğrencilerin bireysel  ve grup projelerini hayata geçirmek için kullandıkları bu alan aynı zamanda eğitim teknolojileri alanında verilen öğretmen eğitimlerine de ev sahipliği yapmaktadır.

Mekatronik Atölyesi

Hisar Okulları’nda uzun sürelerdir çalışmalarına devam eden İnovasyon ve Robotik Kulübü çalışmalarının genişlemesi ve öğrencilerin uzun süreli projelerinde sabit bir alana ihtiyaç duymasıyla ortaya çıkan Mekatronik-Robotik Atölyesi, her sene ihtiyaca ve daha önemlisi atölyeyi kullanan öğrencilerin kullanım alışkanlıklarına göre şekil ve düzen değiştirmektedir.

Hisar’da 2014 yılında başlayan FRC (FIRST Robotics Competition) çalışmalarıyla yapısı değişen Atölye, öğrencilerin aynı zamanda girişimcilik ve iş yönetimi konusundaki çalışmalarıyla elde ettiği sponsorluk ve bağışlarla çok daha kapsamlı üretim süreçlerini destekleyebilecek yapıya ulaşmıştır.

Bugün aynı anda 25’ten fazla öğrencinin çalışmalarını sürdürebileceği teknik altyapıya sahip Atölye, öğrenciler için sadece çalışma alanı değil bir sosyal alan olarak da kullanılmaktadır.

Seneler içinde değişen yapısıyla sadece robotik çalışmalarının değil, fen temelli bir çok deneysel çalışmanın gerçekleştirebildiği Deney Hazırlık Laboratuvarı ile birleşen Atölye, robotik ve mekatronik eğitiminde robotik çalışmaları, elektrikli araba, biomekanik sensörlü kol gibi bir çok projeye ev sahipliği yapmaktadır.

Eureka Araştırma Laboratuvarı

Okullarımızda bulunan  Fizik, Kimya, Biyoloji ve Fen ve Teknoloji  Laboratuvarlarına ek olarak ileri düzeyde bilimsel araştırmalar, deney ve projeler yapmak isteyen öğrencilerimiz ihtiyaçlarına göre tasarlanmış bir öğrenme alanıdır. Öğrencilerimizin kalıcı öğrenme, analitik düşünme ve yorumlayabilme becerilerinin desteklenmesiyle ulusal ya da uluslararası yarışma, konferans, turnuva gibi organizasyonlara tam donanımlı olarak hazırlanmalarını hedefler. Öğrencilerimiz yıl boyunca bilimsel süreç basamaklarını bu laboratuvarda takip etmekte ve elde ettikleri verilerle bilimsel araştırma raporlarını tamamlamaktadırlar.

EUREKA Araştırma Laboratuvarı aynı zamanda Advanced Placement Physics, Biology ve Chemistry gibi ileri düzey derslerinin deney setlerinin hazırlandığı, bazen küçük gruplarda, yerinde uygulandığı laboratuvardır. AP müfredatının gerektirdiği resmi laboratuvarların oluşturulmasına imkan veren deney setleri ve cihazlarımız, bu yıl TEKFEN VAKFI’nın desteğinin de alınması ile günümüz ihtiyaçlarına cevap veren modern bir yapıya dönüştürülmüştür. Geleceğimizi tasarlayacaklarına inandığımız  lise ve ortaokul öğrencilerimizin  kullanımına sunulmuştur.