Kayıt Kabül Süreci

Okulöncesi ve 1. Sınıf

Okulumuzun okulöncesi ve 1.sınıf seviyelerine öğrenci alımı başvuru tarih sırasına göre davet ettiğimiz aday öğrencilerimiz ile yaptığımız tanışma çalışmaları sonucunda kontenjan dahilinde gerçekleşmektedir. Okulumuza olan yoğun talep sebebiyle aday velilerimiz başvuru formunu öğrencimizin doğumu itibariyle doldurabilmektedirler. Böylelikle öğrencimiz bekleme listesine eklenerek ilgili eğitim yılı yaklaştığında ve sıra geldiği takdirde tanışma çalışmasına davet edilmektedir. Anasınıfımızdaki öğrencilerimiz bir sonraki yıl 1.sınıf kontenjanımızı oluşturmaktadır. 1.sınıf için açık kontenjan olduğu takdirde okulöncesi seviyelerinde olduğu gibi bekleme listesindeki aday öğrencileri başvuru tarih sırasına göre davet ederek tanışma çalışması yapılmaktadır.

Ara Sınıflar

Ara sınıf seviyelerine (2.sınıf – 8.sınıf ile 10. ve 11.sınıflar) öğrenci alımı, ilgili eğitim yılı için okulumuza başvuruda bulunan aday öğrencilerimizle genellikle her yıl Mayıs ayında yaptığımız tanışma çalışması/sınav sonucu doğrultusunda ve kontenjan dahilinde gerçekleşmektedir.

Lise

Hisar Ortaokulu 8.sınıfı tamamlayan öğrencilerimiz, Hisar Lisesi Hazırlık sınıfına doğrudan devam etme hakkına sahiptirler. Hazırlık sınıfında açık kontenjan olması durumunda öğrenci kaydı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan Özel Hisar Lisesi Kurum Yönetmeliğine göre Milli Eğitim Bakanlığınca 1. dönem yapılan merkezi sınavlarının Türkçe (T1), Matematik (M1) ve Fen ve Teknoloji (F1) derslerinin sınav sonuçları ile 2. dönem yapılan merkezi sınavlarının Türkçe (T2), Matematik (M2) ve Fen ve Teknoloji (F2) derslerinin sınav sonuçları kullanılarak elde edilen “Özel Hisar Lisesi Puanı” esas alınarak yapılır.

Hazırlık Sınavında başarılı olan öğrencilerimiz 9. Sınıfa kayıt yaptırabilirler.