×

Beden Eğitimi

Beden Eğitimi derslerinde oyun ve fiziki etkinlikler dersi programı uygulanmaktadır. Öğrenim programı MEB müfredatı kapsamında “Hareket Yetkinliği, Aktif ve Sağlıklı Hayat” öğrenme alanlarından oluşmaktadır. Müfredat öğrencilerin ihtiyaçları, ilgileri ve farklılıkları gözetilerek hazırlanmaktadır. MEB müfredatı programa dahil edilen farklı ve özgün spor branşlarıyla zenginleştirilmektedir. Beden eğitimi programını uygularken hedefimiz öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak kendilerine uygun olan sporu tanıyıp hayat boyu düzenli spor yapma alışkanlığını kazandırmalarını sağlamaktır.