×

Bilişim Teknolojileri

Bilişim teknolojileri ile problem çözme ve programlama dersi ilkokulda Bilişim Teknolojileri Bölümü tarafından k12 bütünlüğü sağlanacak şekilde yürütülmektedir. Bilişim teknolojileri dersi “Bilgi ve İletişim Teknolojileri”, “Dijital Ürün Oluşturma”, “İletişim, Araştırma ve İş Birliği”, “Hesaplamalı Düşünme” ve “Etik ve Güvenlik” ünitelerinden oluşmaktadır. İlkokul düzeyinde tüm seviyelerle disiplinler arası çalışmalara yer verilerek öğrencilerin diğer derslerde edindikleri deneyimleri bilişim teknolojilerini kullanarak anlamlandırmaları sağlanmaktadır.

Problem çözme ve programlama dersi öğrencilerin analitik düşünme ve kodlama becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Düşünme, tasarlama, uygulama ve yaratma süreçlerini kapsayan dersimiz bilgisayarsız ve bilgisayarlı ortamlarda yapılmaktadır.

İlkokul Bilişim Teknolojileri Dersleri

Okulumuzda 2. sınıftan itibaren haftalık Bilişim Teknolojileri derslerine yer verilmektedir.

Eğitim dönemi içerisinde müfredatımızın içerdiği “Bilgi ve İletişim Teknolojileri”, “Dijital Ürün Oluşturma”, “İletişim, Araştırma ve İş birliği”, “Hesaplamalı Düşünme” ve “Etik ve Güvenlik” konuları; dönem içerisinde yeni teknolojik gelişmeler ve öğrencilerimizin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmekte ve güncellenmektedir.

Tüm seviyelerde yıl boyunca disiplinler arası çalışmalara yer verilmekte, öğrencilerimizin diğer derslerde edindikleri bilgileri teknoloji kullanarak anlamlandırmaları hedeflenmektedir.

İlkokul Problem Çözme ve Programlama Dersleri

Problem Çözme ve Programlama dersi öğrencilerimizin bilgi işlemsel ve analitik düşünme ve kodlama becerilerini geliştirmek üzere 2. ve 3. sınıf seviyelerinde sunulmaktadır

Öğrencilerimizin düşünme, uygulama ve üretme becerilerini geliştirmek amacıyla oluşturulmuş olan bu ders müfredatımızın problemleri analiz edip uygun çözüm yolları geliştirme, algoritma kavramını tanıma, analitik düşünme becerilerini geliştirme ve ardından bilgisayarlı ve bilgisayarsız (“unplugged”) programlama konularını kapsamaktadır.

İlkokul Atölyeleri

Öğrencilerimizi Bilişim Teknolojileri alanının farklı temalarıyla buluşturmayı hedefleyen ilkokul atölyeleri, 3. ve 4. Sınıf seviyelerinde gerçekleştirilmektedir. Atölyeler bilgisayar öğretmenlerimiz danışmanlığında ve lise öğrencilerimizin asistanlığında gerçekleşmektedir.

İlkokul'da "Programming for Kids"

Bu kulübümüzde Bilişim Teknolojilerinin temel kazanımlarından biri olan “Programlama” alanına ilgi duyan öğrencilerimizin katılımı sağlanmaktadır. Bu kulüp 3. ve 4. Sınıf öğrencilerimize yönelik olup, öğrencilerimizi programlama konusunda geliştirmeyi hedeflemektedir. Kulüp süresince öğrencilerimiz proje geliştirme sürecinin her adımını tecrübe ederler.

Teknoloji Kullanım Politikası

Hisar Okulları, teknolojinin etkin kullanıldığında kullanıcılar (öğrenci, öğretmen ve çalışan) için eşsiz fırsatlar ve deneyimler sunduğuna inanır. Teknoloji, eğitim programlarına destek verecek şekilde kullanıldığında, öğrencilerin 21. yüzyıla uygun beceriler kazanmalarını kolaylaştıracak... Devamını okuyun.