×

Müzik

Okulumuzda 1., 2. ve 3. sınıflarda haftada iki saat işlenen müzik dersinde MEB müfredatı kapsamında yer alan temel deneyimler öğrencilere kazandırılmaktadır. 4. sınıftan itibaren öğrenciler piyano, keman, klasik gitar, flüt, trompet, saksafon, klarnet, vokal ve perküsyon branşlarından bir tanesini seçerek seçtikleri alanlarda uzmanlaşmaları için desteklenmektedirler. Öğrenciler dördüncü sınıfta seçtikleri branşta gelişmekte ve beşinci sınıftan itibaren faaliyet gösteren orkestra kulüplerinde yer almaya başlamaktadırlar. Okulumuzda branşlaşma sistemimizin amacı; öğrencilerin iyi seviyede enstrüman çalmalarını ve öğrencilik yıllarında okul orkestrasında görev almalarını sağlamaktır.