×

Sınıf Öğretmenliği

İlkokul programı zenginleştirilmiş içerikle MEB’in müfredatına bağlı olarak yürütülür. Müfredat konuları; öğrencilerin ilgi, hazır bulunuşluk ve öğrenme profillerine bağlı olarak farklılaştırılmış ve öğrencilerin kalıcı anlamalarını destekleyecek çalışmalarla zenginleştirilir.

Programda öğrencilerin bilgi, beceri ve değerleri alternatif yöntem ve teknikler kullanılarak geliştirilir. Farklı teknikler öğrencilerin etkin olmalarını sağlarken öğrenecekleriyle anlamlı bağlantılar kurmalarını sağlayacak niteliktedir ve öğrenme sürecinin çok önemli bir parçasıdır. Öğrenciler öğrenme sürecine aktif katılırlar ve kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almaları için teşvik edilirler.