×

Sosyal Bilgiler

İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi öğretim programı, Birey ve Toplum, Kültür ve Miras, İnsanlar-Yerler ve Çevreler, Bilim-Teknoloji ve Toplum, Üretim-Dağıtım ve Tüketim, Etkin Vatandaşlık, Küresel Bağlantılar ünitelerinden oluşmaktadır. Üniteler, birbiri ile ilişkili bilgi, beceri ve değerlerin bir bütün olarak görülebildiği, öğrenmeyi organize eden disiplinler arası bir yapıdadır. Bu derste, adalet, bağımsızlık, barış, bilimsellik, dayanışma, duyarlılık, dürüstlük, estetik, eşitlik, özgürlük, saygı, sevgi, sorumluluk, yardımseverlik gibi değerlerin evrensel ilkelerle işlenmesine önem verilir.

Sosyal Bilgiler Dersinin amacı,

  • 21. Yüzyıl becerilerini edinmiş,
  • Atatürk ilke ve devrimlerini benimsemiş,
  • Cumhuriyet tarihini ve kültürünü kavramış,
  • Temel demokratik değerlerle donanmış,
  • İnsan haklarına saygılı,
  • Eleştirel düşünen, yaratıcı, doğru karar veren,
  • Sosyal katılım becerileri gelişmiş, sosyal yaşamda etkin, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen,
  • Yaşadığı dünyaya duyarlı ekolojik

bireyler yetiştirmektir.