×

Bilişim Teknolojileri

Hisar Okulları'nda teknoloji, eğitim sürecinin doğal bir parçası olarak yer almaktadır. Bilişim Teknolojileri programında hedef, öğrencilerimizin dijital anlamda gereken teknoloji becerilerine sahip, etkin ve üretken bireyler olmalarını ve öğrencilerimizin içinde bulunduğumuz dijital çağın gerektirdiği müfredat, yaklaşım ve uygulamalar aracılığı ile gerekli becerilere ulaşmalarını sağlamaktır. Müfredatımız temel olarak aşağıdaki başlıkları desteklemekte ve disiplinler arası bir yaklaşım ile uygulanmaktadır.

 • Yaratıcılık ve Yenilikçilik
 • İletişim ve İşbirliği
 • Araştırma ve Eleştirel Düşünme
 • Problem Çözme ve Karar Verme
 • Algoritmik Düşünme
 • Dijital Vatandaşlık ve Farkındalık
 • Tasarım ve Üretim

Dinamik bir bakış açısına sahip olan Bilgisayar Eğitimi bölümü içerik ve fiziksel yapıda gerekli güncellemeleri ve değişiklikleri düzenli olarak yapmaktadır.

Bilişim Teknolojileri derslerinin yanı sıra; seçmeli dersler, kulüpler, projeler ve okul sonrası çalışmalar ile öğrencilerimizin teknolojinin farklı alanlarında kendilerini gerçekleştirmeleri için fırsatlar sunulmaktadır bu alanları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

 • Programlama
 • Robotik
 • 3D Tasarım
 • Elektronik
 • Grafik Tasarım
 • Multimedya

Bu alanlar doğrultusunda öğrencilerimiz proje ve çalışmalarını gerçekleştirmek, ilham almak, odaklanmak ve akran öğrenmesi ile hedeflerine ulaşmak için tasarlanan ve onlara esnek bir öğrenme ortamı sunan ideaLab çalışma alanını kullanmaktadır. Bu alan pek çok proje, etkinlik ve çalışmanın yürütüldüğü yaşayan, dönüşen ve üreten bir öğrenme ortamına dönüşmüştür. Ayrıca okulumuz her üç kademede bulunan bilgisayar laboratuvarları, multimedya laboratuvarları ile gerekli öğrenme ortamlarına sahiptir.

Tüm bu ortamları kullanırken ve çalışmaları yaparken öğrencilerimizin kendi öğrenme sorumluluklarını almalarını desteklemek amacı ile bakış açımız şu motto ile açıklanabilir; “Make, Fail, Learn and Repeat”/ “Yap, Hata Yap, Öğren, Tekrar Et.”

Hisar Okulları'nda; Lise'de BYOD (Bring Your Own Device) yaklaşımı ile teknoloji eğitim ortamının doğal bir parçasıdır. Bu süreci desteklemek için öğrencilerimizin yanı sıra öğretmenlerimizde teknoloji eğitimleri konusunda desteklenmektedir. Eğitim Teknolojileri başlığı altında öğrenen bir okul toplumunun oluşturulması ve desteklenmesi bakış açısı ile gerekli eğitim ve çalışmalar düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

Teknoloji Kullanım Politikası

Hisar Okulları, teknolojinin etkin kullanıldığında kullanıcılar (öğrenci, öğretmen ve çalışan) için eşsiz fırsatlar ve deneyimler sunduğuna inanır. Teknoloji, eğitim programlarına destek verecek şekilde kullanıldığında, öğrencilerin 21. yüzyıla uygun beceriler kazanmalarını kolaylaştıracak... Devamını okuyun.