×

Program

Bilgisayar Bilimi

Hazırlık ve 9. sınıf öğrencilerimize verilen Bilgisayar Bilimi dersinin içeriği; bireylerin bilgiye ulaşma, değerlendirme ve kullanabilme becerisine sahip olmalarını, analitik düşünme, problem çözme, grupla çalışma gibi yeterliliklerle donatılmalarını amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda öğrencilerimiz dijital vatandaşlık, bilgi teknolojisinin temel kavramları, araştırma, iş birlikli çalışma, bilgiyi paylaşma ve yapılandırma, analitik düşünme, tasarım odaklı düşünme metodolojisiyle problem çözme ve fiziksel programlama, grafik tasarım ve 3D tasarım konuları hakkında kendilerini geliştirmektedir.

Pre-AP Computer Science & Robotics

Lise öğrencilerimizin 10. ve 11. sınıfta seçebildikleri bir ders olan Pre-AP CS & Robotics dersinin içeriği AP CS dersine ön hazırlık olacak şekilde dizayn edilmiştir. Müfredatımızda “Programlamaya Giriş”, “Programlamanın Temelleri”, “Değişken ve Değişken Tipleri,” Karar yapıları”, “Liste Oluşturma”,” Yazılım Projesi Geliştirme” ve “Robotik Projesi Geliştirme” konuları yer almaktadır. Bu konuların ışığında öğrencilerimizin problem tanımlama, problem çözme teknikleri geliştirme, proje yaratma ve elektronik proje geliştirme konuları üzerine deneyim kazanmaları hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz problem çözme ve algoritma geliştirme kapsamında nesne tabanlı bir dil olan Java ile programlama yapmakta ve proje geliştirmektedirler.

AP Computer Science A

AP CS A dersi, bilgisayar bilimlerine, problem çözme, tasarım stratejileri ve metodolojileri, veri yapıları, veri işleme yaklaşımları, algoritmalar, problem çözümlerinin analizi, ve etik ve sosyal konuları içerir. Ders, problem çözme ve tasarıma vurgu yapar. Bu teknikler, öğrencilerimize küçük ve basit problemlerden büyük ve karmaşık problemlere kadar kolayca ölçeklenebilen çözümler geliştirme kabiliyetini fırsatı sunar. Aynı zamanda bu ders öğrencimizi uluslararası AP CS A sınavına hazırlar.

AP Computer Science Principles

AP CS Principles dersi öğrencilere; programlamanın, algoritmaların, büyük veri kümelerinin, internetin, siber güvenlik ve bilgi işlem etkilerinin yaratıcı yönlerini tanıtacaktır. AP CS Principles öğrencilere kendini ifade etme ve problem çözme için uygulama geliştirme ve mevcut teknolojileri kullanma fırsatı verir. Aynı zamanda bu ders öğrencimizi uluslararası AP CS Principles sınavına hazırlar.

Grafik Tasarım ve Multimedya

Günümüzde, düşünme ve kendini ifade süreçleri, sözel dilin olduğu kadar görsel dilin kullanımını da içermektedir. Bu doğrultuda lise öğrencilerimize seçmeli olarak sunduğumuz Grafik Tasarım ve Multimedya dersi bu alanda yaygın olarak kullanılan programlar aracılığıyla verilmektedir. Bu alana özgü çalışmalar; bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla grafik - resim - ses işleme, video hazırlama - montajlama ve animasyon uygulamaları olarak sıralanabilir.

3D Tasarım

3D Tasarım dersi öğrencilere öncelikle bir tasarıyı bilgisayar ortamında 3 boyutlu oluşturma, boyutlarla düşünme, zihinde canlandırma becerileri kazandırmayı amaçlar. Günümüzde yaygın olarak kullanılan en az 2 farklı 3 boyutlu çizim programı öğretilmektedir. Ürün tasarımı, mühendislik, film, animasyon, sanat, mimarlık, görsel iletişim tasarımı ve reklam gibi alanlarda çalışmalar yapmak isteyen öğrenciler için bu ders önemli bir ilk adım ve alt yapı oluşturur. Teknik beceriler olarak skeç yapma, prototipleme, modelleme, materyal seçimi ve kullanımı, animasyon ve 3D baskı üzerinde çalışmalar yapılır.

"Maker Lab" Çalışmaları

Bu kulübümüz Bilişim Teknolojilerinin temel kazanımlarından “Problem Çözme ve Programlama” alanına ilgi duyan öğrencilerimizin katılımına açıktır.

Öğrencilerimizin yaratıcılık ve yenilikçilik becerilerini geliştirmesini desteklemektedir. Öğrencilerimizin kulüp süresince programlama, elektronik devre tasarlama, prototipleme ve programlama, mobil uygulama geliştirme, 3D modelleme ve tasarım alanlarında yaratıcı projeler ortaya çıkarmaları hedeflenmektedir.

Programlama & Robotik Çalışmaları:

Robotik teknolojileri ile tanışmak, örnek modeller üzerinde çalıştıktan sonra kendi projelerini geliştirmek isteyen öğrencilerimize bu kulüp etkinlikleri destek olmaktadır. Mikro denetleyiciler, motorlar, sensörler gibi elektronik elemanların kullanımı yanında robotik mekanizmalar incelenmekte ve tasarımlar yapılmaktadır.

ideaLab

Bilişim teknolojileri alanında programlama, elektronik, 3 boyutlu tasarım ve üretim, maker, grafik tasarım, animasyon, prototipleme çalışmaları yapmak isteyen öğrencilerimize hizmet veren özgür bir çalışma ortamıdır. Herkesin birbirinden öğrenebileceği, bilgilerini paylaşabileceği, öğrencilerin fikirlerini projelere dönüştürebileceği, merak ettikleri konularda hem öğretmenlerden hem de ideaLab’e gelen öğrencilerden destek alabileceği bir ortamdır. Öğrencilerimiz sıklıkla hem bireysel hem de ortak projeleri üzerinde çalışmak için okul sonraları ideaLab ortamından yararlanmaktadırlar.