×

Biyoloji

9. Sınıf

Bu dersin ana hedefi, yaşamı moleküler ve hücresel yapıda incelemek, organizmaların çevreleriyle etkileşimlerini araştırmak ve organizmalardaki biyolojik düzenleri öğrenmektir.

10. Sınıf

Dersin ana hedefi; önemli işlemleri, moleküler ve hücresel seviyedeki hücresel bölünmeleri, üreme ve çoğalmayı, katılımın temel ilkelerini, biyoteknik gelişmeleri ve organizmaların çevreleriyle etkileşimlerine ekosistemin bakış açısıyla görerek öğrenmektir. Ayrıca, bir önceki yıl işlenmeyen sınıflandırma ünitesi de ele alınır.

11. Sınıf

11. Sınıf Biyoloji dersinin ana amacı hücresel solunum, fotosentez, insan vücudunun nasıl çalıştığı ve çevreye davranışsal adaptasyonu konularını öğrenmektir.

11. Sınıf Biyoloji AP

AP Biyoloji dersi üniversitenin ilk yılında Biyoloji branşına devam edecek öğrenciler için iki dönemlik giriş dersine denk gelecek şekilde tasarlanmıştır. Programın gerektirdiği üniteleri kapsamak amacıyla AP sınavı öncesi toplamda 33+2 hafta ve haftada 4 ders saati olmak üzere ders işlenir. Normal ders süresi 40 dakikadır. AP Biyoloji 4 büyük fikirden/temadan oluşur: evrim, enerji süreçleri, bilgi toplama ve etkileşim.

12. Sınıf

Bu dersin ana amacı aşağıda sıralanan konuları kavramaktır:

  • Genden proteine
  • Bitki biyolojisi (kısımlar, fonksiyon ve fizyoloji, üreme)
  • Populasyonların evrimi, evrimin takibi
  • Organizma toplulukları ve ekosistemler
  • Populasyon ekolojisi

12. Sınıf İleri Biyoloji

İleri Biyoloji dersine hoş geldiniz. Bu dersin ana amacı, üniversite düzeyindeki bazı biyoloji kavramlarına daha fazla odaklanmaktır. Derste, farmakogenetik-bireyselleştirilmiş tıbbı/ilaçları, insan fizyolojisini ve bozukluklarını, sinir bilimini ve kanser biyokimyasını işlenmektedir.