×

Kimya

9. Sınıf

Bu ders genel Kimya dersine giriş olarak tasarlanmıştır. Temelde dersin amacı Kimya dalının bir bilim olarak oluşmasını, maddeyi ve periyodik sistemi incelemedir.

10. Sınıf

Kimya, doğa bilimlerinin bileşim, özellikler ve maddelerin reaksiyonu konularıyla uğraşan dalıdır. Derste etkin ve deneysel yaklaşım önemlidir; tüm öğrencilerin laboratuvar etkinliklerine katılmaları beklenir.

11. Sınıf

Kimya, doğa bilimlerinin bileşim, özellikler ve maddelerin reaksiyonu konularıyla uğraşan dalıdır. Derste etkin ve deneysel yaklaşım önemlidir; tüm öğrencilerin laboratuvar etkinliklerine katılmaları beklenir.

11. Sınıf Kimya AP

AP Kimya dersi üniversitenin ilk yılında kimya branşına devam edecek öğrenciler için bir yıllık programa denk gelecek şekilde tasarlanmıştır. Bu program öğrencilere sağlam bir şekilde temel kimya kavramları ile laboratuvar deneyimleri kazandırmaktadır. Bu sayede öğrenciler üniversitenin ilk yılındaki genel Kimya dersinden muaf olurlar, böylece ikinci sınıfın derslerini alabilirler veya genel Kimya dersi almış olmanın zorunlu olduğu bir başka derse devam edebilirler. 4. çeyrek dönemde öğrenciler iki AP sınavına girerler. İlk sınavın ardından seçilen problemlere detaylı bir biçimde göz atılır. Prova yerine geçen 2. sınav, öğrencileri sınav gününe hazırlamak üzere gerçek bir AP Kimya sınavının koşullarında yapılır.

11. Sınıf İleri Kimya AP

Bu ders, 11. Sınıfta AP Kimya alan öğrencilere sunulmaktadır. Öğrenciler Kimya AP dersinde öğrendikleri konuları ve bilgileri sentezleyerek bilimsel araştırma yapar, araştırma raporu yazar, ayrıca üniversitede okutulan Analitik Kimya dersinin teorisi ile birlikte laboratuvar çalışmaları yaparlar.

12. Sınıf

Kimya, doğa bilimlerinin bileşim, özellikler ve maddelerin reaksiyonu konularıyla uğraşan dalıdır. Derste etkin ve deneysel yaklaşım önemlidir; tüm öğrencilerin laboratuvar etkinliklerine katılmaları beklenir.