×

Hazırlık

Hisar Lisesi Hazırlık Programı, öğrencileri akademik hayata hazırlamak üzere tasarlanmış, ana hedefi İngilizce öğretimi olan 1 yıllık eğitim programıdır. Haftada 24 ders saati verilen İngilizce eğitimi, 21. yüzyılın vazgeçilmez temelleri olan liderlik ve işbirliği, bağımsız çalışma ve yaşam becerileriyle birlikte öğrenci merkezli bir öğrenim sunmaktadır.

Diğer okullardan ve gerek görülen durumlarda Hisar Ortaokulundan Hisar Lisesine geçiş yapan öğrencilerimiz İngilizce becerilerini geliştirmek üzere Hisar'ın tamamen interaktif ve modern bilgi ve iletişim teknoloji olanaklarıyla entegre Hazırlık programına katılmaktadırlar. Proje çalışmalarıyla otonom çalışma alışkanlıkları kazanan öğrenclerimiz zengin müfredatımız ile hayat boyu kullanacakları yetenek ve değerleri geliştirerek 21. yüzyıl vatandaşı olarak etkinleşmektedirler. Bir yılın sonunda öğrencilerimiz Lisemizin gerektirdiği ileri İngilizce seviyesine ulaşmış olurlar.

Hazırlık Sınıfı İngilizce Yeterlilik Sınavı 

Özel Hisar Ortaokulu ve farklı okullardan mezun olan ve Hazırlık sınıfında öğrenim görmeden Özel Hisar Lisesi 9. Sınıfına doğrudan geçmek isteyen öğrenciler, Hazırlık Sınıfı İngilizce Yeterlilik Sınavına girmekle yükümlüdürler. Sınav, öğrencilerin İngilizce dilindeki yetkinliklerini değerlendirerek Hisar Lisesinde ihtiyaç duyacakları akademik üretkenlik becerilerine odaklanmayı amaçlamaktadır. 

İngilizce Yeterlilik Sınavı ve bu kapsamdaki ilgili tüm deneme sınavları, Hisar Okulları İcra Komitesi tarafından oluşturulan bir komisyonca hazırlanır. Komisyon üyeleri; Hisar Lisesi Hazırlık Sınıf Bölüm Başkanı, Hisar Lisesi Hazırlık Sınıfından bir İngilizce Öğretmeni, Hisar Lisesi İngilizce Bölüm Başkanı ve Hisar Ortaokulu İngilizce Bölüm Başkanından oluşmaktadır. Bir Lise Müdür Yardımcısı komisyona başkanlık eder. Gerekli görülen durumlarda kurum içinden veya kurum dışından alanında uzman eğitimciler komisyona davet edilir.

Komisyon, sınavların hazırlanmasından, şeffaf ve güvenli bir ortamda yürütülmesinden, sınav sonuçlarının açıklanmasından ve gerekli taraflara düzenli bilgi aktarılmasından sorumludur.

Hisar Lisesi İngilizce Yeterlilik Sınavı “Common European Framework B2” kriterlerine göre hazırlanır. 

Dil Okuma Yazma ve Dinleme Konuşma
%15 %30 %30 %25

 

 

 

İngilizce Yeterlilik Sınavı, Hisar Ortaokulu 8. Sınıf öğrencileri için 2. Dönem ders bitiş tarihinden sonra bir hafta içerisinde (Mayıs-Haziran aylarında), farklı ortaokullardan gelerek Hisar Lisesine kayıt yaptıran öğrenciler için, kayıt kabul takvimine bağlı olarak Temmuz ayında yapılır.

İngilizce Yeterlilik Sınavıdan yazılı ve sözlü sınavlardan toplamda 100 üzerinden geçer not olan 70 puan ve üzerinde alan öğrenciler başarılı sayılırlar.

MEB Ortaöğretim Kurumları ve Özel Hisar Lisesi kurum yönetmelikleri gereğince, geçer notu alarak başarılı sayılan öğrenciler 9. Sınıfa, geçer notu alamayan öğrenciler hazırlık sınıfına devam ederler. MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde tanımlanan hastalık, ailevi neden, okul görevlendirmesi gibi mazeretler dışında sınavın telafisi veya  tekrarı yoktur.

Hisar Ortaokulu 7. Sınıf öğrencileri yıl sonunda, 8. Sınıf öğrencileri Şubat ayı içerisinde Komite tarafından hazırlanan İngilizce Yeterlilik Deneme Sınavına girerler. Deneme sınavının amacı, öğrencilere yeterlilik sınavının içeriği hakkında yol göstermek ve öğrencilerin İngilizce Yeterlilik Sınavı hazırlıklarına yönelik seviyelerini görmelerini sağlamaktır. Deneme sınav sonuçları, İngilizce Yeterlilik Sınavında sınav sonuçları hesaplanırken değerlendirmeye katılmaz.