×

Program

İngilizce

Hazırlık İngilizce programı Avrupa Ortak Dil Kriterleri çerçevesinde oluşturulmuş derecelendirmede öğrencilerin B2 düzeyinin üzerine ulaşmalarını hedeflemektedir.

Hisar Okulları İngilizce Hazırlık programının hedefleri aşağıdaki gibidir;

 • İngilizce dilindeki akademik metinlerin doğru anlaşılmasına ilişkin teknik geliştirme,
 • Eleştirel okuma; okuma ve analitik olarak inceleme; kurmaca olmayan yazın, kültürel keşifler; çıkarımlar, farklı cinsiyetlerdeki edebi kültür
 • Yazma sürecini hedeflenen dilin akademik metinlerinde doğru bir şekilde ileri seviyeye taşıyan açıklayıcı, tartışmacı, değerlendirici biçimsel ve resmi olmayan paragraflar oluşturma,
 • Pek çok durumda hedeflenen dili yetkin kullanabilme ve dile hakim olmak için özgüven kazandırma stratejileri yürütme
 • Kulağı, hedeflenen dilin küçük farklılıklarına, lehçelerine ve telaffuzuna hazırlamak için okulda ve evde günlük alıştırmalar,
 • 21. yüzyılla ilişkilendirilmiş dijital okuryazarlığın, eğitimde ulaşılması istenilen hedef ve sonuca odaklanarak geliştirilmesi.

Ders kitapları:

 • Gramer: Pearson: Grammar Practice
 • Reading: A Christmas Carol, Time Capsule, Gladiator, Braveheart, DNA, Mud City, The Giver, Boy in the Striped Pajamas, Red Dog
 • Writing: Sentence to paragraph (informal & formal; literary & academic
 • Speaking: L2-target language immersion and instruction
 • Listening: L2-target language immersion and instruction; foreign film study
 • Technology: 1:1 ICT-driven curriculums

Türk Dili ve Edebiyatı

Türkçe eğitimi, okulumuza yeni katılan Hazırlık sınıfı öğrencilerinin okula oryantasyonunu içeren ve onları sonraki edebiyat eğitimine hazırlayan bir program olarak tasarlanmıştır.

Bu düzeyde okuduğunu anlama, anladığını sözlü ve yazılı becerilerle aktarma çalışmalarına ağırlık verilir. Deneme, öykü, şiir, roman gibi türlerin genel özellikleri kavratılır. Türk ve dünya edebiyatından seçilen metinler aracılığıyla sonraki düzeylerde karşılaşacağı metin inceleme yönteminin temel bilgileri kazandırılır.

Ders kitapları: “Birikim” Ders Notlar; Beyaz Gemi, Cengiz Aytmatov

Matematik

Bu dersin amacı, İngilizce'de Matematik dilinin anlaşılması, düşünme ve problem çözme becerilerinin daha da ileri seviyeye taşınmasıdır. Eğitim programı, öğrencilerin öğrendiklerini İngilizce olarak ifade edebilmeleri esasına dayanır. Bu program lLse öğreniminin devam eden yıllarında güçlü bir temel ve anlayış seviyesi oluşturmayı hedeflemektedir.

Ders konuları şu şekildedir:

 • Doğal sayıları inceleme, tamsayılar, Oranlı sayılar ve ondalık sayılar
 • Sözcükleri sembollere dönüştürme
 • İşlemler ve özellikleri
 • Lineer Denklem ve problem çözümü
 • Kümeler
 • Asal Sayılar & Bölünebilirlik
 • Grafik hesap makinası & En Küçük Ortak Kat
 • Geometri
 • Koordinat Düzlemi
 • Lineer Eşitlikler ve Eşitsizlikler Sistemleri
 • Oran ve Orantı
 • Yüzdelikler
 • Üsler
 • Kökle

Fen Bilimleri

Lise Hazırlık Fen Bilimleri programı; biyoloji, kimya, fizik derslerine giriş olarak düzenlenmiştir. Fen derslerinde işlenecek temel terimlere odaklanmaktadır.