×

Program

9. Sınıf

9. Sınıf Matematik Programı bazı yeni kavramları öğrencilerimizle buluştururken 8. Sınıf ve öncesinde işlenenleri daha ileri seviyeye taşır. 9. Sınıf dersleri öğrencileri Öatematik becerilerine hazırlar. Öğrenciler 9. Sınıfta günlük hayatta önümüze çıkabilecek bazı problemleri çözmeyi öğrenirler. Bu deneyim onlara matematiksel düşünmeyi, derslerin de ötesine geçirerek daha çok bağlantı kurmayı kazandırır.

Ders konuları şu şekildedir:

 • Mantık
 • Kümeler
 • Sayı kümeleri, Bölünebilirlik kuralları
 • Lineer Eşitlikler ve Eşitsizlikler; üsler ve üstel denklemler
 • Üçgenler
 • İstatistik, Merkezi eğilim ölçüleri ve yayılma; verilerin grafiği

10. Sınıf

Ders konuları şu şekildedir:

 • Doğal sayılar, permutasyon ve kombinasyonlar
 • Fonksiyonlar
 • Polinomlar
 • İkinci derece denklem
 • Dörtgenler ve çokgenler
 • Uzay geometrisi; üç boyutlular

10. Sınıf Pre-AP

Bu program Matematiğin temel taşlarının birkaç önemli konusunu, özellikle kalkülüsü kapsar. Bu dersin önde gelen özelliği fonksiyonların işlenmesidir. Öğrencilerimiz fonksiyonun kavramını öğrenirken aynı zamanda polinomlar, ikinci dereceden, üstel, logaritmalı, trigonometric, lineer, parçalı ve mutlak değer fonksiyonları, birinci derece denklemler, permutasyon, kombinasyon ve olasılıkları da işlerler. Ayrıca, dörtgen ve çemberleri de öğrenirler.

11. Sınıf

Bu dersin hedefi öğrencileri, günlük hayata ilişkin problemleri çözme kavramlarıyla bağlantı kurmalarına teşvik etmektir. Kavramlar, sonuçlar ve problemler grafik, sayısal, analitik ve sözel olarak ifade edilir. Konular trigonometri, doğrular, ikinci derece fonksiyonu, dönüşümler, iki bilinmeyenli ikinci derece denklem sistemleri, çember ve daire ve olasılıktır.

11. Sınıf Calculus AB/ 12. Sınıf Calculus BC

AP Calculus dersi öncelikle öğrencilerin hesap kavramlarını öğrenmeleri ve onun yöntem ve uygulamalarıyla deneyim kazanmalarını geliştirmek esasına dayanır. Kavramlar, sonuçlar ve problemlerin grafik, sayısal, analitik ve sözel olarak (4 İşlem Kuralı) ifade edilmesiyle dersler calculusa çoklu kavramsal yaklaşımı vurgular. Kavramlar arası bu bağlantılar da önemlidir. İşlemler ifade edilir. Öğrenciler aynı zamanda üniversite eğitimleri için güçlü bir altyapı kazanmış olurlar. Öğrenciler,

 • farklı yöntemlerle onlara verilen işlemleri yapabilmelilerdir: grafik, sayısal, analitik veya sözel olarak; bunlar arasındaki farklı anlayabilirler,
 • matematiği, problemlerin çözümünü sözel olarak ve cümle içerisinde açıklayabilirler,
 • fiziksel bir durumu bir fonksiyon, diferansiyal bir denklemle veya bir integralle yazılı olarak tanımlayabilirler,
 • problemlerin çözümünde, deneylerde, sonuçları yorumlamada ve varımlara ulaşmada teknolojiyi kullanabilirler,
 • simge, büyüklük, göreceli doğruluk ve ölçü üniteleri de dahil olmak üzere çözümlerin mantıksallığını belirleyebilirler.

AB ve BC ders konuları şu şekilde:

 • Fonksiyonlar
 • Limit ve Devamlılık
 • Diferansiyel katsayısının çözülmesi
 • Tümlev hesaplama
 • Diferansiyel denklemler

BC ders konuları şu şekildedir:

 • Kutup doğrusu denklemleri
 • Dizi ve seriler; yakınsama testleri
 • İşlemlerin Polinom tahminleri; Taylor serileri
 • Diferansiyel denklemler

12. Sınıf Matematik

Bu dersin hedefi öğrencilerin temel Calculus kavramlarını anlamalarını geliştirmektir. Öğrenciler aynı zamanda üniversite eğitimleri için güçlü bir altyapı kazanmış olurlar.

Ders konuları şu şekildedir:

 • Üstel ve logaritmik denklemler
 • Trigonometri
 • Kartezyen uzayındaki temel dönüşümler
 • Limit ve Devamlılık
 • Diferansiyel katsayısının çözülmesi
 • İntegrasyon
 • Çemberlerin analitik incelenmesi

Seçmeli Dersler:

SAT1:

Öğrencileri SAT1 –Matematik sınavına hazırlar. SAT1 için gerekli tüm konuları kapsar.

SAT 2:

Öğrencileri Matematik-Subject sınavına hazırlar. SAT-subject sınavı için gerekli tüm konuları kapsar.

Üniversite Hazırlık Matematik, Üniversite Hazırlık Geometri:

Öğrencileri TYT ve YKS sınavlarına hazırlar. Türkçe verilir. Konu özetleri, kurallar, ipuçları verildikten sonra örnek sorular çözülür. Uygulama testleri ve deneme sınavları yapılır. Sorular yeni sınav sistemine paralel olarak güncellenmektedir.