×

Sosyal Bilimler

Hisar Lisesi Sosyal Bilimler Bölüm derslerinin temel amacı, yaşamı bir olaylar yığını olarak aktarmak yerine eleştirel düşünme zemininde yaşamın kodlarını ve evrensel değerleri entelektüel duyarlılıkla, “ötekileştirmeye” yer vermeden keşfettirmeye çalışmaktır. Tüm ders içerikleri ve ders dışı etkinlikler bu yaklaşım doğrultusunda yapılandırılmaktadır.

Tüm seviyelerde dersle ilgili duyurular, sınav konuları, ünite kitapçıkları, çalışma kağıtları, ek metinler ve proje konuları Google Clasroom ortamında yürütülür.

Hedefler

Sosyal Bilimler derslerinde, temel kavramlar doğrultusunda, olgu ve olaylar bilgisi sarmal olarak 9. Sınıftan 12. Sınıfa kadar yapılandırılırken öğrencinin temel becerileri deneyimleyerek, yaşamın kendisine transfer edebilmesi hedeflenmektedir.

Derslerde hedeflenen temel beceriler şu şekildedir:

 • Analitik düşünme
 • Sentez yapma
 • Eleştirel düşünme
 • Mekânı ve zamanı algılama ve yorumlama
 • Olgular ve kavramlar arasında neden-sonuç ilişkisi kurma
 • İnsan hakları norm ve değerlerini uygulama
 • Evrensel değerler doğrultusunda düşünme ve yorumlama
 • Görsel malzemeyi yorumlama
 • Araştırma yapma
 • Okuma- dinleme
 • Not alma ve metin oluşturma
 • Sunum yapma
 • Transfer yapma