×

Ekonomi

AP Mikroekonomi

AP Mikroekonomi 11. Sınıf öğrencilerine sunulan seçmeli bir derstir. Öğrenciler özellikle AP Matematik sınıflarından ve sınıf seviyelerine göre seçilir. Program haftada 4 saat olmak üzere 50’er dakikalık derslerden oluşur. Mikroekonomi yaptığımız seçimler ve bu seçimlerin birbiri üzerindeki etkisiyle ilgilidir. Birey veya aile olarak aldığımız kararlardan hükümet ve kurumların ortaya çıkardığı yapılara kadar hayatımızın her yönüyle bağlantılıdır. Ekonomi odaklı düşünmeyi kavramak öğrencileri daha iyi seçimler yapmaya yönlendirir, sahip olduklarının değerini bilmelerine ve evler, şirketler ve hükümetler tarafından alınan kararları anlamalarına yardımcı olur. Amaç, öğrencilere ekonomi odaklı düşünmeyi ve ekonomi analizinin araçlarını öğretmektir. Böylece öğrenciler çevrelerinde olanların işleyişlerini anlayıp yaptıkları seçimleri gözden geçirebilirler.

AP Makroekonomi

12. Sınıf öğrencilere seçmeli ders olarak sunulan AP Makroekonomi, çağdaş makroekonomi yönteminin temel konularını kapsayarak ekonomi prensiplerinin dünyadaki bütün ekonomi sistemlerine uyarlanmasını vurgulayan ve tüm akademik yıl süren bir programdır. College Board tarafından yayınlanan AP Ekonomi Ders İçerikleri kitapçığında ele alınacak ana konular ürün pazarlarının çeşitleri ve fonksiyonları, faktör piyasaları ve hükümetin rolü gibi temel ekonomi başlıklarını da içine alır. Dersler milli gelir ve onun bileşenleri, ekonomik göstergeler, enflasyon ve işsizlik, para ve bankacılık, istikrar politikaları ve uluslararası ticaret konularının analizine odaklanır. Bu program, öğrencilerin ekonomik kavramları günlük yaşamlarına entegre etmelerini sağlayacak, böylece onları dünyayı daha yeni bir bakış açısıyla görmeye teşvik edecektir. Bu ders üniversitelerde makroekonomiye giriş dersine denk gelecek şekilde tasarlanmıştır ve öğrencileri Mayıs 2019’daki AP sınavına hazırlar.

Bundan dolayı, bu ders üniversite seviyesinde verilir. Öğrencilerin “normal” bir lise dersi ile üniversite seviyesindeki dersin arasındaki en önemli farkın, ekonomi odaklı düşünme, matematiksel ve grafik analizleri, problem çözme ve yazma becerilerinden ibaret olduğunu bilmeleri gerekmektedir. Ayrıca, derste işlenen konular daha derinlemesine ve daha odaklanarak ele alınır. Kısaca, AP Makroekonomi müfredatı titiz bir çalışma, üst seviye düşünme becerileri, matematiksel ve sosyal alanda geniş kavrama yeteneği, oldukça fazla sayıda teori, bulgu, grafik ve analizi doğru bir şekilde hatırlama ve günlük hayata dayalı karmaşık yapıda makroekonomi analizlerini yapabilme becerisi gerektirmektedir.