×

Mantık

Mantık 12.Sınıf

“Mantık” hem bir bilim adı olarak, hem de bir düşünme tarzını belirtmek için kullanılır. “Söylediklerin akla mantığa uyuyor”, “Biraz mantıklı ol”, “Mantıklı düşünelim” derken ise mantık, genel olarak düşünme anlamında kullanılır. Terim olarak mantık, bilinenden yola çıkarak bilinmeyenin bilgisine ulaşmaya araç olan bir bilim ya da kurallarına uyulduğu takdirde zihni hataya düşmekten koruyan bir disiplindir. Bu yönüyle mantık, doğru düşünmeyi, yanlış düşünmeden ayıran kurallar sistemi olarak bütünüyle formel bir bilimdir.

Mantık dersinde bu çerçevede, öğrencilerin hem günlük dil ve düşünme pratikleri ,hem de ellerindeki bilgilere dayanarak yeni bilgilerin şekillendirilmesine doğru bir yöntemle yönelebilmeleri için kullanabilecekleri tekniklerle ilgili aydınlatılmaları hedeflenmektedir.