×

Sanat Tarihi

Sanat Tarihi - 11. ve 12. Sınıf

Sanat tarihi ve mitoloji, Paleolitik dönem mağara resimlerinin incelenmesiyle başlar, tarih öncesi ve ilkçağ uygarlıklarından günümüze kalan eserlerin incelenmesiyle devam eder. Bu derste, Sanat eserlerini incelenirken dönemin yaşam biçimi ve mitlerin eserler üzerinden yorumlanması hedeflenir. Dersin işlenişinde, öğrencilerin sanat ve estetiğe dair soru sormaları, yüzeylerin ve açık görüntülerin ötesine bakmaları, detayları görmeleri amaçlanır; görsel çözümleme ve eleştirel okuma yeteneklerinin geliştirmesi sağlanır. Ders haftada iki saat işlenir ve tüm seviyelerin seçimine açıktır.